Vintiquatreset de MedianT la Danza

Median-T la Danza és una associació sense ànim de lucre que dissenya, implementa i avalua iniciatives socioartístiques per tal d’aconseguir una societat més justa.

Amb l’Espai Jove Palau Alòs i el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, volem trobar les persones joves que vulguin reflexionar amb el seu cos sobre la seva realitat, les seves inquietuds personals i comunitàries, i crear un espectacle amb aquesta perspectiva de base.

Aquest és un projecte destinat a joves dels 16 als 25 anys, que vulguin participar en un procés conjunt de reflexió artística sobre la realitat jove al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Un projecte on són les persones joves les que parlen, sense propostes institucionals ni temes clixé.

Aquest és el teu barri i són els teus espais. ¿Què en penses?

  • HORARI: A partir del 22 de febrer
  • ANY: 2023
image description
Gratis