Educació No Formal

Una de les eines que més intentem promocionar des del Palau Alòs i el PIJ és la realització periòdica de diferents tallers i formacions. 

Aquests tallers sorgeixen de demandes de jovent que ha passat prèviament per l’Espai de Trobada o ens ha contactat, i tenen com a objectiu la promoció dels valors democràtics i l’educació en valors, i com també facilitar l’accés a la pràctica de diferents disciplines artístiques, culturals i de lleure, especialment en el col·lectiu de dones.

A l’apartat Tallers teniu l’oferta que tenim actualment disponible.