Bogatell
Bogatell

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

Consulta el mapa dels projectes

Mapa

Header background
Header background

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

Un nou espai obert al veïnat

Projectes

Port
Port

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

Un nou model del litoral

Més informació

Què és?

El pla litoral

El Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat és un instrument de planificació que pretén ordenar i gestionar tots els espais urbans del front marítim de la ciutat. Té un horitzó temporal de 10 anys, es basa en una extensa diagnosi i es concretitza en un conjunt de projectes i accions estratègiques en l'àmbit del litoral de la ciutat. 

Vista panoràmica  litoral

Mapa dels projectes als espais litorals de la ciutat