Bogatell
Bogatell

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

Una nova relació amb el mar

Mapa

Header background
Header background

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

Un nou espai obert al veïnat

Projectes

Port
Port

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

Un nou model del litoral

Més informació

Què és?

El pla litoral

El Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat és un instrument de planificació que pretén ordenar i gestionar tots els espais urbans del front marítim de la ciutat. Té un horitzó temporal de 10 anys, es basa en una extensa diagnosi i es concretitza en un conjunt de projectes i accions estratègiques en l'àmbit del litoral de la ciutat. 

Vista panoràmica  litoral

És d'actualitat

A continuació es presenta el balanç dels primers cinc anys d’implementació del Pla litoral (2018-2022).

L’objectiu d’aquest balanç és doble: d’una banda, donar visibilitat a les principals fites i  resultats que es van assolint amb el desplegament del Pla i l’estat dels diferents projectes en aquests primers anys i, de l’altra, fer una anàlisi crítica i visualitzar els reptes per als propers anys.