Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona

Economia blava

Ports

Precontent

La societat civil ha assumit el missatge de la comunitat científica: “El nostre oceà, el nostre futur, la nostra responsabilitat” (Declaració de Lisboa, ONU 2022), que urgeix a prendre accions innovadores i basades en la ciència encaminades a mitigar l’emergència oceànica.

És necessari abordar, amb inversió pública, el desenvolupament d’infraestructures de recerca amb transferència del coneixement.

La construcció del Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona (PTMB) és l’aposta pública per un projecte estratègic de compromís global que converteix la ciutat en referent mundial, amb instal·lacions tecnològiques i formatives singulars i úniques a la Mediterrània, i molt poc comunes a Europa, amb una forta demanda internacional de servei per contribuir a l’aportació de solucions als reptes del canvi global.

Barcelona, liderant l’anàlisi i la detecció d’oportunitats d’avenç, és un referent global per a ecosistemes d’emprenedoria, de ciència i d’innovació, com a pilars clau del progrés socioeconòmic de la ciutat.

L’èxit d’aquestes iniciatives, amb retorn social, s’associa a un teixit econòmic industrial que s’involucra en les grans transformacions tecnològiques, a l’impuls de l’ecosistema integrat d'R+D+I que comporta la transferència de coneixement al sector empresarial i a la coresponsabilitat públic-privada d’iniciatives.

La iniciativa queda recollida al Pla estratègic del litoral 2018-2028 i a l‘estratègia d’impuls de l’economia blava municipal, i també com a projecte destacat del programa Blue District del Pla d’innovació de l’Autoritat Portuària de Barcelona 2021-2024. A més, encaixa en el Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern estatal.

La construcció d’un equipament de tecnologia marítima per desenvolupar-ne el potencial amb activitats d’innovació com a vector de creació d’ocupació i de progrés econòmic i social contribueix de manera notable a la sostenibilitat del teixit productiu i empresarial vinculat a l’economia blava de Barcelona.

L’Ajuntament ha liderat la posada en agenda de l’equipament, com una aposta sinèrgica d’infraestructura amb una singularitat significativa, per respondre a una demanda creixent del mercat no coberta a la regió mediterrània, amb un model de combinació d’actius públics i privats amb vinculació col·laborativa.

Node formatiu
Node formatiu

Què estem fent?

Actualment, també dins de la Mesura de govern d’impuls de l’economia blava a Barcelona, es treballa en la construcció del Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona.

  • El projecte executiu defineix la formació d’espais adequats a les necessitats observades i la distribució d’usos de manera col·laborativa entre les entitats que han d’operar les instal·lacions d’aquest model de concentrador d’innovació i emprenedoria.

  • El Pla de finançament, el Pla de negoci i el Model de gestió (governança) determinen com s’ha de materialitzar la viabilitat de la inversió pública amb un retorn econòmic i social òptim.

  • Els acords amb la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Port de Barcelona, la Fundació Barcelona Capital Nàutica i l’Estat es formalitzen mitjançant protocols que desemboquen en convenis de col·laboració institucional, per aportar recursos i compromisos de finançament i de gestió integral.

Share in social networks