Sala Mercat. Programa Temporada Teatre Arnau 2022 a Sant Antoni

Introducció

Arran de la proposta de programació del Teatre Arnau Itinerant pel 2022, basada en descentralitzar la programació per tal d’aterrar-la en les dinàmiques, projectes i inquietuds dels barris del Paral·lel, a Sant Antoni es creu pertinent mirar de donar impuls i començar a donar forma a una iniciativa cultural anomenada Sala Mercat.

Mitjançant tres trobades de la comissió de programació del Teatre Arnau Itinerant es decideix fixar l’espai públic com un eix temàtic que doti de coherència les programacions que arrelaran en els tres barris. L’encàrrec de la coordinació de la programació a Sant Antoni és assumit per la Federació d’Entitats de Calàbria 66, des d’on s’està impulsant la construcció d’una taula comunitària de barri. Des d’aquesta posició es considera que l’acció cultural, vàlida en sí mateixa, també pot aportar les seves potencialitats per contribuir en iniciatives comunitàries i en la riquesa de la vida de barri.

 

Sala Mercat

El mercat de Sant Antoni és l’edifici més emblemàtic i representatiu del barri. Es podria dir que és l’edificació que més contribueix a la identitat de Sant Antoni, esdevenint l’epicentre sense ser el centre geogràfic del barri. Alhora els seus voltants són de les poques zones espaiades més o menys diàfanes que permeten executar diverses tipologies d’actes. És a dir, permeten un ventall d’accions culturals.

Els espais triangulars que queden entre els dos braços del mercat, un al carrer Tamarit i l’altre al carrer Borrell, són el més semblant a una plaça del barri. Allà s’han fet nombrosos actes i en temps de restriccions pandèmiques ha estat dels pocs indrets a l’aire lliure, sense necessitat de fer talls en la circulació, on s’hi han pogut aplegar més persones per gaudir d’un esdeveniment cultural.

Sala Mercat no és un tan sols un espai, tampoc pretén ser una única programació cultural. Més aviat és un programa que parteix dels espais al voltant del mercat i de l’activitat cultural per poder generar oportunitats pels treballadors culturals locals, aspirant a una programació sostinguda i sostenible, en complicitat amb el veïnat i els agents que treballen en un equipament tan complex i cabdal com és el Mercat de Sant Antoni.

 

Crida i selecció de propostes

Per tal de triar les accions culturals es va realitzar una crida des del Teatre Arnau Itinerant i des de la Federació d’Entitats Calàbria 66. Aquesta es va dur a terme del 2 de febrer al 24 de febrer i es van presentar 57 propostes diferents.

En aquest procés de preselecció van participar la Carla Rovira i Borja Lozano per part de la coordinació del Teatre Arnau, en Marc Folch per part de la Federació d’Entitats Calàbria 66 i amb l’observació d’en Sergi Ventura per part de l’Associació de veïns i veïnes del barri de Sant Antoni amb la dinamització de l’oficina tècnica del Teatre Arnau Itinerant.

La tria de propostes s’ha realitzat tenint en compte la qualitat dels projectes, la relació envers el treball sobre l’espai públic, la coherència amb els principis fixats en el Teatre Arnau Itinerant i la potencialitat de col·laboració en el treball de la taula comunitària del barri de Sant Antoni.

 

Breu descripció de les accions previstes

El Chou de las Glorias Cabareteras:

Dues actrius es posen al paper d’unes cabareteres mitjançant la improvisació, números musicals i la interacció amb el públic, i rememoren la vida cultural del Paral·lel compartint les “glòries” i misèries de la seva professió.

A nivell social hem pensat que pot ser profitós convidar a gent gran que pateix soledat no desitjada per ajudar-los a capgirar aquesta situació. També hem valorat a nivell artístic la possible confrontació entre el públic i les actrius.

Dai, ma aspetta

Proposta d’espectacle de circ de Las Sistars amb portes acrobàtics i moviment que reflexiona poèticament sobre l’espera i el buit. La infraestructura és mínima: dues cadires i un xiclet.

La menuda i en Pau el gegant

Proposta amb titelles i pallassos que ens expliquen la història d’un gegant que cerca la seva gosseta, que s’ha perdut. Un viatge a través dels records d’una relació afectiva. A banda de l’espectacle de carrer en si, volem aprofitar per treballar-ho dins de la Comissió d’Infància Comunitària per anar creant espais de trobades amb famílies de diversos orígens.

The Frame

Dispositiu escènic creat a partir de l’enquadrament perceptiu d’un tros de carrer on interacciona i se subratlla allò que ocorre en aquell espai per tal d’aprofundir en l’observació d’aquell tros de realitat. Això es realitza mitjançant so en directe, cartells, text

enregistrat, escriptura en directe, veu i entrevistes.

Barcelona atracció

Al voltant d’una taula es desenvolupa una proposta teatral de proximitat i interactiva per reflexionar sobre el procés i els efectes del devenir d’una ciutat, Barcelona, en un reclam d’atracció. Veiem aquesta proposta com quelcom similar a una culminació a la reflexió respecte a l’espai públic seguint un dels objectius d’aquesta proposta de programació.

Calendari de les accions 

Dissabte 18 de juny a les 11h. El Chou de las Glorias Cabareteras. Carrer Urgell tocant amb Tamarit.

Dissabte 2 de juliol a les 12h. Dai, ma aspetta. Fossat del mercat.

Diumenge 18 de setembre a les 11h i 12:45h. The Frame. Carrer Borrell amb passatge de la biblioteca, entre carrer Manso i Parlament.

Diumenge 2 d’octubre a les 12h. La menuda i en Pau el gegant. Pati Tamarit del Mercat de Sant Antoni.

Dijous 13 d’octubre a les 17h. El Chou de las Glorias Cabareteras. Calàbria 66.

Dijous 3 de novembre a les 18:30h i 20h. Barcelona atracció. Calàbria 66.

Divendres 4 de novembre 18:30h i 20h. Barcelona atracció. Calàbria 66.