Exposició 'Reencantaments. Artistes dins les col·leccions etnològiques'

Translator of google :

Aquesta exposició respon a la voluntat de continuar aprofundint en la vinculació de les peces patrimonials de les col·leccions amb la contemporaneïtat, en aquesta ocasió, de manera més precisa, amb la creació més actual. L’objectiu principal és que aquestes creacions contemporànies suscitin noves lectures que activin el conjunt etnogràfic de les col·leccions i hi donin nous sentits i significats.

El relat expositiu gira entorn del diàleg que s’estableix entre les nou propostes artístiques/discursives i les peces històriques, en un concepte d’espai obert, sense àmbits tancats, en el qual la visualitat i les reflexions s’entrecreuen. 

Seleccionades i curades per Rosa Lleó, a l’espai expositiu es despleguen les propostes creades per Agnes Essonti, Chenta Tsai Tseng, Chiara Camoni, Domènec, Lydia Ourahmane, Nikki Luna, Patricia Domínguez, Regina de Miguel i Ruta de autor. 

L’origen de la proposta parteix de la invitació a entrar als espais interns del museu que normalment estan tancats al públic general (és a dir, les reserves on es conserven les col·leccions), on cada artista ha escollit unes peces determinades, d’orígens i significats polièdrics diversos. Aquestes peces de les col·leccions han estat l’arrel, el punt de partida, de les noves creacions. A l’exposició hi conviuen, per tant, unes i altres: les peces històriques s’han integrat a les noves creacions, de tal manera que es presenten resignificades, «reencantades».

Schedule

Museu Etnològic i de Cultures del Món *c. Montcada

Address:
Carrer de Montcada, 12
District:
Ciutat Vella
Neighborhood:
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
City:
Barcelona