COMPROMÍS CIUTADÀ PER UNA BARCELONA + SOSTENIBLE

La Xarxa Barcelona + Sostenible per un futur millor

El 7 de maig de 2024 es presenta el compromís que ha de permetre assolir una ciutat més pròspera, inclusiva, equitativa, resilient i responsable aglutinant el màxim d’agents compromesos amb un futur millor.

Els sistemes econòmics, energètics, socials i culturals actuals no poden continuar com fins ara si volem apostar realment per la sostenibilitat. Ens calen canvis importants i disruptius.

És hora de decidir com volem viure i conviure, i de canviar el model. Cal actuar ja, i fer-ho de manera responsable, conjunta i continuada.

Ir al contenido

Suma't als Reptes!

Actuem conjuntament establint totes les aliances possibles entre administracions, organitzacions, empreses i ciutadania per a fer front a aquests grans reptes de ciutat:

El Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible

El Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034 plasma la voluntat i les aspiracions de la Xarxa Barcelona + Sostenible per aconseguir una ciutat més sostenible i responsable dels impactes del nostre estil de vida a escala local i global. S’adapta als reptes actuals i orienta la seva acció per donar respostes fermes i comunes davant l’escenari d’emergència climàtica i de crisi ecosocial.

Descarrega't el Compromís

Barcelona pel Clima

Barcelona es reafirma, d’aquesta manera i una vegada més, en la lluita contra el canvi climàtic. El Compromís de la Xarxa B+S respon a l’objectiu de ciutat d’ampliar la xarxa d’aliats i aliades compromesos amb l’acció climàtica, com marca el Pla Canviem pel Clima 2030, i alhora s’alinea amb l’Acord climàtic de ciutat, presentat a la Comissió Europea el mes de setembre del 2023, que fixa els objectius de mitigació per accelerar la transició energètica i climàtica de la ciutat. L’Acord incorpora el Compromís cap a la neutralitat climàtica el 2030 i defineix una primera iteració del full de ruta de descarbonització de la ciutat. Aquesta és la concreció que fa Barcelona en el marc de la Missió europea de les 100 ciutats intel·ligents i climàticament neutres el 2030, i preveu el treball amb el teixit empresarial i social de la ciutat per al compliment de les fites establertes.

Punt de partida

Som conscients que afrontem grans desafiaments comuns i que a Barcelona es concreten específicament en:

Emergència climàtica

La temperatura mitjana anual a Barcelona ha augmentat 2o C entre el 1780 i 2022. Segons el sisè informe de l’IPCC, encara és viable reduir les emissions de CO2 a la meitat per al 2030 respecte les del 1990. Però en ell s’alerta que la finestra d’oportunitat s’està tancant: és ara o mai. Barcelona, com a ciutat missió de la Unió Europea, s’ha compromès a reduir les emissions un 80% el 2030.

Pèrdua de biodiversitat

Barcelona ha de protegir i renaturalitzar el medi terrestre, fluvial i marí costaner. Cal restaurar els ecosistemes i augmentar la fauna i flora amb espècies adequades per al nostre règim hídric, millorar la ràtio de superfície de verd per habitant i maximitzar-ne els serveis socioambientals.

El model de producció i consum

El model global ha generat transformacions econòmiques i socials que han comportat vulneracions de drets humans, explotació laboral, conflictes ecosocials i fluxos migratoris. Cal promoure el consum de proximitat, la prevenció de residus i les iniciatives d’economia social i solidària.

Portada Microxarxa Actuem pel clima

La salut planetària i de les persones

Els nostres hàbits tenen conseqüències directes en l’estat del medi natural. Al seu torn, la situació del planeta influeix en la salut de les persones, causa i agreuja malalties i incideix en les taxes de mortalitat. Cal recuperar la connexió amb la natura, promoure la salut física i mental i cercar un benestar integral tant de manera individual com col·lectiva. 

El model alimentari

Barcelona té una sobirania alimentària escassa i depèn en bona part d’un sistema alimentari agroindustrial, intensiu i globalitzat. És hora de repensar com ens alimentem, amb un abordatge transversal que promogui cadenes de subministrament més curtes, justes i equilibrades, que prioritzi la proximitat, el comerç local, la restauració i la pagesia del nostre territori, així com la sostenibilitat ecològica de tot el sistema alimentari.

L’accés a l’habitatge

El 16% de les famílies dediquen més del 40% dels seus recursos a l’habitatge. Cal garantir l’accés a un habitatge de qualitat i digne, que es mantingui en condicions sostenibles i saludables, especialment per als col·lectius en situació més vulnerable i la població jove.

La mobilitat segura, sostenible i saludable

Tot i que les dades d’ecomobilitat (transport públic, en bici o a peu) superen el 80% dels desplaçaments interns a Barcelona, el trànsit continua essent la font d’on provenen la major part dels contaminants atmosfèrics, la contaminació acústica i més del 25% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Cal seguir promovent la mobilitat sostenible, amb transport públic accessible en tots els aspectes, també econòmicament, tant a la ciutat de Barcelona com al conjunt de l’àrea metropolitana.

El model cultural i educatiu

Cal produir i intercanviar coneixements, promoure canvis de valors, d’actituds i d’hàbits, fomentar bones pràctiques i crear contextos de canvi en el model de consum que ajudin a incorporar la cultura dels límits planetaris. S’ha d’explicar a tot tipus de públics que és possible consumir menys i viure millor, que és possible viure bé sense fer malbé el planeta, amb una qualitat de vida i uns nivells de felicitat i benestar iguals o millors que els actuals. 

El model energètic

El 9,6% de l’energia consumida a Barcelona prové de fonts renovables. D’altra banda, el 22,7% de la població de Barcelona pateix pobresa energètica. Cal accelerar la transició cap a un model de reducció de consum energètic, més eficient i que maximitzi la generació renovable i local.

La gestió de l’aigua

Barcelona ha reduït el consum d’aigua potable domèstica a menys de 100 l/hab/dia. Però pot millorar, sobretot en la gestió i optimització dels recursos hídrics alternatius (aigua regenerada, freàtica, aigües grises, pluvials) per als usos que no requereixen aigua potable.

REPTES

Com a humanitat hem de fer front a una situació complexa, amb un escenari d’emergència climàtica i crisi ecosocial, que requereix d’un compromís per trobar solucions a escala local i global de manera ferma i urgent.

La suma de les nostres accions complementàries i col·laboratives vers un mateix objectiu és la clau per afrontar els grans desafiaments de la ciutat.

Barcelona impulsa una nova línia d’acció: els Reptes de ciutat. Reptes centrats en temàtiques d’especial rellevància, que diferents agents de Barcelona afrontem amb un mateix objectiu comú per tal d’aconseguir un impacte significatiu en la sostenibilitat i l’acció climàtica de la ciutat. La contribució als reptes pot ser a través d’accions, projectes o mesures que cadascú pot desenvolupar des del seu camp d’actuació i esfera d’influència. 

Els reptes prioritaris per treballar en el període 2024-2026 són la descarbonització i l’estalvi d’aigua.

DESCARBONITZEM-NOS

ESTALVIEM AIGUA

La Xarxa Barcelona + Sostenible

La Xarxa Barcelona + Sostenible és el conjunt d’organitzacions i ciutadania amb compromís per la sostenibilitat, que construeix col·lectivament una Barcelona responsable amb les persones i l’entorn. 

La conformen entitats ciutadanes, organitzacions empresarials i comercials, centres educatius, universitats, col·legis professionals, sindicats i administracions. I, recentment, s’hi ha incorporat la ciutadania no organitzada. 

La Xarxa impulsa mesures de sostenibilitat, comparteix bones pràctiques i desenvolupa projectes de col·laboració entre els seus integrants. Està representada pel Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

Més informació Suma-t'hi!