BCNegra 2020 | Novel·la negra i ciutat

© Mariano Herrera / Novel·la negra i ciutat
© Mariano Herrera / Novel·la negra i ciutat
© Mariano Herrera / Novel·la negra i ciutat
© Mariano Herrera / Novel·la negra i ciutat
© Mariano Herrera / Novel·la negra i ciutat
© Mariano Herrera / Novel·la negra i ciutat
© Mariano Herrera / Novel·la negra i ciutat