Home / Cessió i lloguer d'espais

Espai Petit ( 2a planta)

 • Superfície: 25  m2
 • Aforament màxim: 3 persones
 • Material disponible: taules, cadires i ordinador. Connexió a internet de fibra.Terra de parquet. Calefacció.
 • Especificacions (breu descripció):  es un despatx per Entitats.
 • Informació de contacte: info.acrlapau@gmail.com
 • Horari:  dilluns a dijous de 9.30 a 19.00 / divendres de 9.30 a 14.30 hores
 • Preu de lloguer: Amb ànim de lucre: 4  €/h per a entitats del territori // 7  €/h per a entitats fora del territori // 17  €/h per a empreses i particulars. Sense ànim de lucre: 0 euros entitats del territori //5 euros/h altres entitats // 12 euros/h Particulars i empreses
 • Observacions:
 • Normes anti covid-19: Mentre duri la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les mesures de seguretat ANTI COVID-19: la mascareta és obligatoria en tot moment, sigui quina sigui l'activitat que es porta a terme. Està prohibit menjar  i beure als espais.

Espai Miralls (2a planta)

 • Superfície: 55  m2
 • Aforament màxim: En moviment 11 persones / activitat estàtica 25 persones
 • Material disponible: Pantalla, projector, cadires i taula. Calefacció.
 • Especificacions (breu descripció): 
 • Informació de contacte: info.acrlapau@gmail.com
 • Horari: dilluns a dijous: 10.30 a  19 //Divendres 9.30 a 14.30. 
 • Preu de lloguer: Amb ànim de lucre: 7  €/h entitats  del territori  // 13  €/h per a entitats fora del territori  // 21,5  €/h per a empreses i particulars.// Sense ànim de lucre:  0 euros entitats del territori / 8 euros/h altres entitats /15,50 euros/h Particulars i empreses
 • Observacions
 • Normes anti covid-19: Mentre duri la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les mesures de seguretat ANTI COVID-19: la mascareta és obligatoria en tot moment, sigui quina sigui l'activitat que es porta a terme. Està prohibit menjar  i beure als espais.

Espai Teatre (2a planta)

 • Superfície: 145  m2
 • Aforament màxim: En moviment 25 persones / activitat estàtica : 80 persones
 • Material disponible: Taules, cadires i pantalla. Connexió a internet de fibra. Calefacció.
 • Especificacions (breu descripció):  
 • Informació de contacte: info.acrlapau@gmail.com
 • Horari:  dilluns a  dj. de 15,30 a 19 h.
 • Preu de lloguer: Amb ànim de lucre: 9,50  €/h per a entitats del territori // 16  €/h per a entitats fora del territori // 41  €/h per a empreses i particulars.//Sense ànim de lucre: 0 euros/h entitats del territori / 8,50 euros/h. altres entitats / 22,50 euros/h. Particulars i empreses
 • Observacions: 
 • Normes anti covid-19: Mentre duri la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les mesures de seguretat ANTI COVID-19: la mascareta és obligatoria en tot moment, sigui quina sigui l'activitat que es porta a terme. Està prohibit menjar  i beure als espais.

Espai corporal (3a planta)

 • Superfície: 130  m2
 • Aforament màxim: 22 persones
 • Material disponible: miralls, exercicis a la barra, espatlleres, estoretes i steps. Equip de música. 
 • Especificacions (breu descripció):  per realitzar activitats físiques, gimnàstica, dansa, etc. Terra de parquet. Calefacció.
 • Informació de contacte: info.acrlapau@gmail.com
 • Horari:  dt. i dj. de 9.30 a 14.30 / divendres der 17.30 a 20  hores
 • Preus de lloguer: Amb ànim de lucre: 9,5  €/h per a entitats del territori  // 16  €/h per a entitats fora del territori  //  41  €/h per a empreses i particulars.// Sense ànim de lucre: 0 euros/entitats del territori// 8,50 euros/h Altres entitats // 22.50 euros/h Particulars i empreses
 • Observacions: Hi ha vestuaris i dutxes en 3r pis. 
 • Normes anti covid-19: Mentre duri la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les mesures de seguretat ANTI COVID-19: la mascareta és obligatoria en tot moment, sigui quina sigui l'activitat que es porta a terme. Està prohibit menjar  i beure als espais.

Espai polivalent (1a planta)

 • Superfície: 24  m2
 • Aforament màxim: 8 persones
 • Material disponible:  pisarra blanca, cadires, taules, i  ordinador, Connexió a Internet de fibra. Calefacció.
 • Especificacions (breu descripció): sala polivalent, on es poden realitzar reunions, xerrades i tallers.
 • Informació  de contacte: info.acrlapau@gmail.com
 • Horari: de dll. a  dj. de 10.30 a 14.30 hores. i de 16.30 a 19.30 h.
 • Preu de lloguer: Amb ànim de lucre: 4  €/h per a entitats del territori // 7  €/h per a entitats fora del territori // 17  €/h per a empreses i particulars. Sense ànim de lucre: 0 euros entitats del territori //5 euros/h altres entitats // 12 euros/h Particulars i empreses
 • Observacions:
 • Normes anti covid-19: Mentre duri la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les mesures de seguretat ANTI COVID-19: la mascareta és obligatoria en tot moment, sigui quina sigui l'activitat que es porta a terme. Està prohibit menjar  i beure als espais.

Espai famílies (1a planta)

 • Superfície: 40  m2
 • Aforament màxim: 20 persones
 • Material disponible: pissarra, cadires, taules jocs , trona i televisió. Calefacció.
 • Especificacions (breu descripció): sala polivalent. Es poden  fer activitats de diferents tipus: xerrades, tallers familiars, reunions.
 • Informació de contacte: info.acrlapau@gmail.com
 • Horari: de dll.  a dj. de 10.30h a 19.30 h.
 • Observacions: 
 • Preu de lloguer: Amb ànim de lucre 8 euros /h entitats del territori //14  €/h per a entitats fora del territori  //  22  €/h per a empreses i particulars//Sense ànim de lucre: 0 euros/h entitats del territori //7 euros/h altres entitats/15 euros/h Empreses i particulars
 • Normes anti covid-19: Mentre duri la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les mesures de seguretat ANTI COVID-19: la mascareta és obligatoria en tot moment, sigui quina sigui l'activitat que es porta a terme. Està prohibit menjar  i beure als espais..

Espai artístic (1a planta)

 • Superfície: 78 m2
 • Aforament màxim: 15 persones
 • Material disponible:  cadires, taules, safreig, i cavallets.Connexió a internet de fibra
 • Especificacions (breu descripció): sala polivalent, es poden fer activitats de diferents tipus: xerrades, tallers, reunions. Calefacció.
 • Informació de contacte: info.acrlapau@gmail.com
 • Horari disponible: De dll a djs de 10.30 a 14.30 hores.
 • Observacions: 
 • Preu de lloguer: Amb ànim de lucre:  8,50 euros /h entitats del territori //16  €/h per a entitats fora del territori  //  23.50  €/h per a empreses i particulars//Sense ànim de lucre: 0 euros/h entitats del territori //8 euros/h altres entitats/15.50 euros/h Empreses i particulars
 • Normes anti covid-19: Mentre duri la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les mesures de seguretat ANTI COVID-19: la mascareta és obligatoria en tot moment, sigui quina sigui l'activitat que es porta a terme. Està prohibit menjar  i beure als espais.

Espai dinàmic (1a planta)

 • Superfície: 43 m2
 • Aforament màxim:activitat en moviment: aforament 10 persones / activitat estàtica : aforament 15 persones
 • Material disponible: equip de so, miralls, ordinador amb connexió a internet de fibra, projector, pantalla mural, cadires, taules i pissarra blanca. Calefacció.
 • Especificacions (breu descripció): sala polivalent . Terra de parquet, es poden fer activitats de diferents tipus: tallers, reunions, presentacions, comunicacions, activitats fisiques (Dansa), Musica...
 • Informació de contacte: info.acrlapau@gmail.com
 • Horari: dilluns a dijous: 10.30 a 14.30 / 16.30 a 19,30 //Divendres 10.30 a 14.30. 
 • Preu de lloguer: Amb ànim de lucre: 7  €/h entitats  del territori  // 13  €/h per a entitats fora del territori  // 21,5  €/h per a empreses i particulars.// Sense ànim de lucre:  0 euros entitats del territori / 8 euros/h altres entitats /15,50 euros/h Particulars i empreses
 • Observacions
 • Normes anti covid-19: Mentre duri la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les mesures de seguretat ANTI COVID-19: la mascareta és obligatoria en tot moment, sigui quina sigui l'activitat que es porta a terme. Està prohibit menjar  i beure als espais.

Espai esportiu (3a planta)

 • Superfície: 130  m2
 • Aforament màxim: 22 persones 
 • Material disponible: taula reunions i cadires, projector, equip de música i connexió a internet de fibra. Calefacció.
 • Especificacions (breu descripció): terra de tatami (prohibit portar sabates), per fer karate, ioga, tai-txi, etc.
 • Informació de contacte: info.acrlapau@gmail.com 
 • Horari: dlluns a divendres  de 9.30 a 14.30 hores
 • Preus de lloguer: Amb anim de lucre: 9,5  €/h per a entitats del territori  // 16  €/h per a entitats fora del territori  //  41  €/h per a empreses i particulars.// Sense anim de lucre: 0 euros/entitats del territori// 8,50 euros/h Altres entitats // 22.50 euros/h Particulars i empreses
 • Observacions: Hi ha vestuaris i dutxes en 3r pis.   
 • Normes anti covid-19: Mentre duri la pandèmia de la COVID-19, se seguiran les mesures de seguretat ANTI COVID-19: la mascareta és obligatoria en tot moment, sigui quina sigui l'activitat que es porta a terme. Està prohibit menjar  i beure als espais.

Segueix-nos a les xarxes

Casal de Barri La Pau

La Verneda-La Pau (Sant Martí) | Adreça: c/Pere Vergès,1,1.º / C.P. : 08020 / Barcelona | Tlf: 932780535