L’Arnau presenta l’Informe Final d'avaluació de la temporada 2020-2021

INFORMES
Informe Final Arnau Itinerant 2020-2021

La temporada 2020-21, marcada per la pandèmia, ha estat una època de trànsit i una etapa força difícil en termes de participació i vida comunitària als barris, així com d’acompanyament i gestió cultural dels diversos projectes i iniciatives.

 

Tenint en compte aquest context, l’Arnau Itinerant ha presentat l’Informe Final d'avaluació de la temporada 2020-2021, un document que recull les aportacions realitzades per les persones participants dels diversos espais de participació, així com documents de diagnosis i avaluació participativa que s’han anat incorporant des de l’octubre 2020 fins ara.  El document també inclou el balanç comunitari del 2020, un gràfic de les constel·lacions d'agents i aliances generades i dades quantitatives i qualitatives per tal de representar les diverses capes i dimensions del sistema cultural del Teatre Arnau.

 

L’informe es divideix en 5 parts:

 • En primer lloc, una introducció, que situa els antecedents, el punt de partida i el treball durant el 2020 del Teatre Arnau.
 • En segon lloc, un descriptor detallat dels diversos espais de participació del Teatre Arnau, a partir de diverses entrevistes i avaluacions participatives.
 • En tercer lloc, la Programació 2020-2021, amb una breu introducció i avaluació del jurat, a més d’un descriptor complex dels projectes.
 • En quart lloc, presenten el treball en territori, una de les grans apostes d’aquesta Oficina Tècnica, en relació amb les xarxes i contactes desenvolupats, tant en l’àmbit de barris com en l’àmbit de ciutat.
 • En cinquè lloc, s’explica de forma detallada la feina desenvolupada per l’Oficina Tècnica.

 

CONCLUSIONS DE L’INFORME

L’Arnau Itinerant s’ha desenvolupat en el 2021 en unes condicions no gaire favorables, degut a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19 que ha tingut una repercussió significativa en els processos de treball comunitari i la cultura. Podríem dir, respecte als resultats que s’esperaven en el 2021, que s’ha aconseguit mantenir viu el projecte tot i les condicions desfavorables amb uns punts forts que se’n destaquen:

 

Comunitat Arnau

 • El treball de promoció de la participació de l’Arnau en processos i xarxes comunitàries existents i/o activitats en els tres barris de referència amb l’establiment d’aliances per a la programació de 2022.
 • La implicació en algunes xarxes a nivell ciutat i possibles aliances amb equipaments.

Governança

 • El manteniment periòdic de l’espai de l’assemblea com a òrgan decisori de l’Arnau Itinerant.
 • El reforçament del grup coordinador com espais d’estratègia i interlocució.
 • El manteniment periòdic de la Comissió d’Obres que, encarregada de seguir el procés de rehabilitació de l’edifici del Teatre Arnau, ha mantingut una dinàmica de reunions i trobades amb BIMSA, l’empresa constructora.
 • La millora del protocol de governança amb el document d'acollida i el dossier Teatre Arnau 2018-2021.
 • El reforç de la imatge i comunicació de l’Arnau a les xarxes socials, davant les restriccions de la presencialitat.

Programació

 • La realització completa de la programació amb la representació dels cinc projectes previstos seleccionats per al Jurat constituït en el 2020.
 • La consolidació d’indicadors de la programació i millora.

 

Donades les circumstàncies crítiques esmentades, cal destacar el paper clau que l’Oficina Tècnica, l’Oficina de Comunicació i l’Espai de Coordinació (com a espai representant de l’assemblea) han tingut en el sosteniment del projecte 2020-2021, la programació i el treball de territori.

 

REPTES 2022 I CONTINUÏTAT

Comunitat Arnau

 • Consolidar les aliances establertes amb el teixit cultural, social i associatiu dels territoris per a dur a terme la programació.
 • Participar en nous espais, xarxes, plataformes culturals per a sensibilitzar, donar a conèixer i ampliar la Comunitat Arnau.

Governança

 • Establir un model organitzatiu per al futur Teatre Arnau (associació de segon grau/federació d’entitats) de cara al 2023 amb implicació de la Comunitat Arnau.
 • Reforçar la Comissió d’Obres amb més participació i articulació amb la programació.
 • Reforçar el treball de grup de coordinació.

Programació

 • Promoure la participació de la comunitat Arnau en la programació (Comissió de Programació) amb un equilibri en la representació dels tres barris.
 • Reforçar una línia comunicativa comuna dels projectes, la línia argumental i imatge a partir dels valors, criteris establerts i eixos de l’Arnau.
 • Establir aliances per a la co-producció amb grans equipaments dels barris i ciutat.
 • Dotar de recursos els projectes estructurals de l’Arnau: Arxiu i Arnau Gallery.

 

Si voleu informació més detallada al respecte, us podeu descarregar l’informe que adjuntem a continuació.