Procés d'elaboració d'un pla estratègic de mandat (no realitzat).

Procés d'elaboració d'un pla estratègic de mandat (no realitzat).

Diferents informes de diagnosi i de propostes de línies d'actuació, realitzats entre el 2015 i el 2016 per diferents experts i expertes. Aquests informes han funcionat com a eina i punt de partida a diferents grup de treball que han elaborat diferents propostes d'actuació.

XARXES DEL PROJECTE

No hi ha xarxes relacionades

ACCIONS RELACIONADES