El joc a l’escola

 

A poc a poc, creix la conscienciació de la importància del joc com a eina educativa. Cada any, Dau Barcelona rep la visita de les escoles de Sant Andreu i, a més de fer-les jugar, explica al professorat i l’alumnat per què cal donar presència al joc a l’aula.

A l’edició del festival del 2019, amb el Consorci d’Educació de Barcelona, Dau Barcelona va organitzar un curs adreçat a professors amb aquest objectiu. Com que l’experiència va ser molt positiva, aquest any la repetirem, tot i que la situació actual obliga a fer-ho de forma virtual.

Addicionalment, hem demanat, a les editorials que col·laboren amb el Dau Barcelona Festival del Joc, els estudis i les reflexions que tenen sobre l’aprofitament pedagògic dels seus jocs de taula. Aquestes fitxes suposen bona part d’aquests treballs, a disposició de tot el conjunt de docents