Vés al contingut

Afectacions a la mobilitat a la rambla de Catalunya per la renovació del paviment

La rambla de Catalunya renovarà tot el paviment de la calçada, tant en sentit muntanya com en sentit mar, durant dos caps de setmana, el pròxim 4 i 5 de maig i el 25 i 26 de maig. L’actuació es farà entre l’avinguda Diagonal i la ronda de la Universitat. i el cap de setmana del 19 i 20 de maig es faran pavimentacions a les cruïlles de Rambla de Catalunya amb els carrers de Còrsega, Rosselló, Provença, Mallorca, València, Diputació i la Gran Via. Comportaran també afectacions a la mobilitat en aquests punts. És una actuació que forma part del Pla de Manteniment Integral en el marc del Pla Endreça amb la voluntat d’executar intervencions planificades i preventives per mantenir l’espai públic en bon estat.

treballs de pavimentació
15/05/2024 - 12:58 h

Es tracta d’una nova intervenció de millora en el marc del Pla de Manteniment Integral que impulsa actuacions planificades i preventives per evitar les incidències i el deteriorament de l’espai públic.

Afectacions el cap de setmana del 4 i 5 de maig

El primer cap de setmana de maig els treballs es situaran a la calçada Llobregat sentit mar de la rambla de Catalunya. El dissabte dia 4 les ocupacions es situaran únicament al cordó de serveis i es mantindrà habilitat un carril de circulació.

Durant la jornada del diumenge 5 de maig, hi haurà talls de  circulació a la rambla de Catalunya que s’aniran executant per trams i permetent sempre el pas a veïnat i serveis, així com els vehicles que circulin pels carrers transversals. Quan es circuli per carrers transversals a la rambla de Catalunya, en sentit Besòs, el desviament es farà pel passeig de Gràcia i, als carrers transversals en sentit Llobregat, el desviament es farà pel carrer de Balmes.

Afectacions els dies 19 i 20 de maig
Es faran pavimentacions a les cruïlles de Rambla de Catalunya amb els carrers de Còrsega, Rosselló, Provença, Mallorca, València, Diputació i la Gran Via. Comportaran també afectacions a la mobilitat en aquests punts.

A la cruïlla amb la Gran Via es treballarà durant les dues jornades. Diumenge 19 es treballarà sobre la banda mar de la cruïlla, que quedarà ocupada, quedant habilitats dos carrils en sentit Besòs per la part superior. Els vehicles que circulin pel lateral mar de la Gran Via s’hauran de desviar cap al sentit baixada del carrer de Balmes. A més, quedarà sense sortida el tram de la rambla de Catalunya entre la Gran Via i la ronda de la Universitat.

Respecte al transport públic, s’anul·larà la parada de bus de Gran Via-Balmes, de les línies 7, 54, H12 i X1. Pel que fa a les línies interurbanes que fan parada en el tram de la Gran Via entre el carrer de Balmes i la Rambla de Catalunya, les parades es desplaçaran al tram anterior del tronc central, entre la plaça de la Universitat i el carrer de Balmes. El carril bici en sentit Llobregat no es veurà afectat i les bicicletes en sentit Besòs podran passar a peu per l’àmbit d’obres, utilitzant les voreres laterals de la Gran Via.

El dilluns dia 20 els treballs passaran a la banda muntanya de la cruïlla amb la Gran Via. Restaran habilitats dos carrils i un carril bus en sentit Besòs per la part inferior, excepte a primera hora del matí, que només quedarà un carril més el carril bus. Romandrà sense sortida el tram de la rambla de Catalunya entre la Gran Via i el carrer de la Diputació. Respecte al transport públic, en sentit Besòs es retiraran les afectacions de la jornada anterior, però en sentit Llobregat es desviaran les línies 7, 54 i H12.

Durant el diumenge dia 19 la cruïlla de la Rambla Catalunya amb el carrer de Còrsega es tallarà i quedarà sense sortida el tram d’aquest carrer entre el carrer de Balmes i la rambla de Catalunya. Les dues calçades de la rambla de Catalunya també quedaran sense sortida entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Rosselló.

Durant els dos dies, també s’actuarà a les cruïlles de Rosselló, Provença, Mallorca, València i Diputació. Es treballarà sempre per meitats, mantenint en tot moment habilitat un carril de circulació. En tots els casos, es permetrà el pas pels carrers transversals però les dues calçades de la Rambla Catalunya, dels carrers immediatament anteriors i posteriors quedaran sense sortida. Els trams en què hi hagi carril bici, aquest es desvirà i quedarà circumscrit al carril de circulació.

Afectacions el cap de setmana del 25 i 26 de maig
L’últim cap de setmana de maig es treballarà sobre la calçada Besòs en sentit muntanya. A partir de les 9 del matí, els treballs de fressat i estesa de capa d’asfalt comportaran el talls de circulació a la rambla de Catalunya entre la Gran Via i l’avinguda Diagonal que s’aniran executant per trams i permetent sempre el pas a veïnat i serveis, així com els vehicles que circulin pels carrers transversals. Quan es circuli per carrers transversals a la rambla de Catalunya, en sentit Besòs, el desviament es farà pel passeig de Gràcia i, als carrers transversals en sentit Llobregat, el desviament es farà pel carrer d’Aribau.

En el tram entre la ronda de la Universitat i la Gran Via de les Corts Catalanes els treballs de pavimentació es faran per meitats i quedarà un únic carril de circulació en sentit muntanya. En sentit mar, els vehicles es desviaran per la Gran Via i el passeig de Gràcia. Per últim, en el tram entre el carrer de Còrsega i l’avinguda Diagonal, per accedir al carrer de Còrsega caldrà fer-ho des del lateral de la Diagonal.

Pavimentacions en el marc del Pla de Manteniment Integral

Aquest 2024 s’ha iniciat el desenvolupament de les actuacions de pavimentació previstes al Pla de Manteniment Integral que preveu renovar uns 600.000 m2 d’asfalt fins al 2028 amb un pressupost de 28,9 milions d’euros.

Es tracta d’actuacions planificades i preventives per evitar les incidències i el deteriorament de l’espai públic arreu de la ciutat. Amb cada pavimentació es torna a pintar també la senyalització horitzontal, posant especial atenció als passos de vianants, els carrils bici i els entorns escolars.

AVIS PAVIMENTACIÓ RAMBLA CATALUNYA_CRUÏLLES

Pavimentació

Pavimentació

Nou paviment reciclat a la via Júlia (Nou Barris)

Nou paviment reciclat a la via Júlia (Nou Barris)

Notícies relacionades