Acord amb Bolonya per desenvolupar bessons digitals urbans

Conjuntament amb la ciutat italiana de Bolonya s’ha signat un memoràndum d’entesa amb dos dels tres supercomputadors més potents d’Europa, el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i el Consorci Interuniversitari CINECA, i la Universitat de Bolonya per desenvolupar un model de polítiques públiques basat en l’evidència mitjançant la construcció i el desenvolupament de bessons digitals urbans amb l’objectiu de millorar les polítiques públiques d’ambdues ciutats. L’acord de col·laboració té una durada de tres anys, prorrogables fins a tres anys més.

08/07/2022 14:55 h

Ajuntament de Barcelona

Els bessons digitals es basen en la modelització de dinàmiques urbanes mitjançant dades massives. En el cas d’una ciutat, el bessó digital permet preveure l’impacte de les polítiques públiques abans d’aplicar-les i és una eina fonamental per fer avançar les institucions públiques cap a models de presa de decisions basades en l’evidència.

Amb aquesta aposta Barcelona i Bolonya es volen situar com a referents en l’àmbit de la governança digital urbana i fomentar el desenvolupament d’una infraestructura digital europea per a les polítiques urbanes a través de la promoció d’una xarxa europea de ciutats amb bessons digitals. A més, permetrà cercar oportunitats de finançament extern per al desenvolupament de bessons digitals urbans a través de programes europeus.

En concret, les dues ciutats comparteixen l’objectiu d’avançar cap a un model de presa de decisions i elaboració de polítiques públiques basat en l’evidència i en l’avaluació d’impacte, en particular en els àmbits de la mobilitat urbana, l’energia, el planejament urbà i les polítiques de reducció d’emissions amb efecte d’hivernacle.

S’estudiarà la contribució dels bessons digitals a l’assoliment dels objectius de neutralitat climàtica marcats en la missió “Clima-neutral and smart cities”, i hi ha el compromís de treballar conjuntament per maximitzar la reducció del consum energètic de les infraestructures necessàries per a la implantació del bessó digital i d’utilitzar energia de fonts renovables per al seu funcionament.

La creació d’aquesta plataforma de treball conjunt ofereix l’oportunitat d’intercanviar avenços científics i tecnològics rellevants entre el BSC i el centre de computació avançada italià i de treballar conjuntament en l’àmbit de l’estandardització de dades i tècniques que garanteixin  la interoperabilitat europea.

Etiquetes associades a la notícia