Activat l’episodi de contaminació per PM10

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha activat aquest dissabte, 6 de març, l’episodi de contaminació per alts nivells de PM10 a l’àrea de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona ha activat una sèrie de mesures per pal·liar la contaminació.

06/03/2021 11:05 h

Ajuntament de Barcelona

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) ha registrat a l’àrea de Barcelona un nivell de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) que sobrepassa el llindar d’alerta.

Dispositiu municipal activat

Atesa aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dissabte, 6 de març, una sèrie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica mentre duri l’episodi. Són les següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats.
  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
  • Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i a les zones verdes.
  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Recomanacions per a la ciutadania durant l’episodi

El consistori aconsella a la ciutadania que es mogui a peu o en bicicleta pels carrers amb menys trànsit, que utilitzi el transport públic i eviti els desplaçaments amb vehicle privat. Si no té cap alternativa, se li recomana que utilitzi un cotxe compartit.

D’altra banda, es recomana regular la climatització de les llars. Si es fa servir aire condicionat, es recomanda apujar la temperatura del termòstat. I s’aconsella als ciutadans que siguin especialment sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica que traslladin la rutina esportiva al moment del dia en què les concentracions de contaminants són inferiors.

Què són i com s’originen les partícules en suspensió

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres de diàmetre són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules el generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i els enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Etiquetes associades a la notícia