Ajut de fins a 3.000 euros per a noves persones autònomes

L’Activa Autòno+ permet cobrir despeses del primer any d’activitat com ara la quota de la seguretat social, impostos, gestoria, lloguer de locals o consum energètic. Es pot sol·licitar fins al 5 de setembre de 2023.

06/07/2023 11:53 h

Ajuntament de Barcelona

Per demanar l’ajut calen els requisits següents:

  • Ser una persona autònoma o sòcia d’una cooperativa amb activitat a partir de l’1 d’octubre de 2021 o endavant.
  • Trobar-se en situació d’atur abans d’iniciar l’activitat.
  • Tenir l’empadronament a Barcelona i alta fiscal posterior a la ciutat.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries.

L’Activa Autòno+ forma part dels ajuts que ofereix Barcelona Activa per finançar projectes empresarials i donar suport a la contractació.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia