“Amunt persianes!” per dinamitzar el comerç i la vida social als barris

El pla “Amunt persianes!” preveu destinar 17 milions d’euros a la reactivació, fonamentalment mitjançant la compra, de locals buits en planta baixa situats en zones estratègiques dels deu districtes de la ciutat. La mesura forma part del pla per a la recuperació i el rellançament de la ciutat en resposta a la situació creada per la pandèmia i pretén diversificar i equilibrar els usos comercials de cada zona de la ciutat per fomentar activitats sostenibles i duradores. A més, forma part del pacte del pressupost 2021 entre el Govern municipal i el grup d’ERC.

19/04/2021 17:10 h

Ajuntament de Barcelona

Actualment es calcula que hi ha 5.323 locals buits en planta baixa, segons l’informe elaborat a partir de l’anàlisi dels principals portals immobiliaris, i, en conjunt, suposen una superfície de 1.500.000 metres quadrats.

La mesura de govern “Amunt persianes!” preveu diferents actuacions, com la compra pública de locals o ajuts per a propietàries i llogateres de baixos comercials buits.

Compra d’uns seixanta locals buits el 2021

Es destinaran setze milions a l’adquisició dels locals a través d’un procediment de compra pública, en concurrència, i a partir de les ofertes presentades per propietaris que hi vulguin participar. Es preveu que el 2021 es podran adquirir entre trenta i seixanta locals, segons les característiques.

El procediment de compra començarà en breu i hi haurà diferents criteris de valoració, com ara el preu ofert, l’estat de conservació del local, els metres lineals de façana o si es troben a les zones que es fixen com a prioritàries.

Ciutat Vella és un districte prioritari en aquest sentit, i per això s’hi destinaran sis milions d’euros dels setze previstos en total.

Nova Borsa de Lloguer de Locals en Planta Baixa

Aquesta borsa es crearà en col·laboració amb operadors del sector immobiliari i l’objectiu és oferir per sota del preu de mercat entre cent i dos-cents locals en baixos que actualment no tenen activitat.

Es posaran a disposició de projectes econòmics de persones, empreses o entitats que ajudin a impulsar l’activitat econòmica de cada zona o eix comercial. S’oferiran:

  • Incentius a propietaris/àries: l’Ajuntament contractarà una assegurança (o dotarà un fons de garantia) per atendre l’impagament, que cobrirà els dos primers anys del contracte d’arrendament.
  • Incentiu a arrendataris/àries potencials: es fixarà un preu que serà inferior a quatre dels cinc anys del projecte. El primer any es pagarà el 75% del preu de mercat i anirà augmentant fins al 100% el cinquè any.

Noves línies d’ajuts econòmics per instal·lar negocis en locals buits en planta baixa i ajuts automàtics

Es reforça la línia de subvencions per a projectes econòmics que vulguin instal·lar-se en locals buits en planta baixa, amb una dotació de 700.000 euros. Es preveu mobilitzar entre 170 i 200 locals buits en planta baixa.

Inclou tant subvencions de fins a 50.000 euros a fons perdut a través de la convocatòria “Impulsem el que fas”, per a projectes que s’hauran d’executar en 12 mesos, com ajuts d’entre 2.000 i 4.000 euros que cobriran les despeses inicials de l’inici de l’activitat de les persones o empreses que ocupin un local buit, tant mitjançant la compra com el lloguer.

L’Observatori de Locals en Planta Baixa, al servei de la ciutadania

S’encarregarà de presentar de manera fàcil i ordenada les dades disponibles de locals en planta baixa, d’elaborar estudis i anàlisis i de generar coneixement sobre aquests establiments. Això permetrà millorar la qualitat i l’impacte de les polítiques municipals, a més d’oferir informació útil per a les persones o empreses que vulguin establir-se en algun local buit de la ciutat.

Reforç dels serveis d’assessoria i orientació

Amb l’objectiu de prevenir el tancament de negocis en planta baixa, s’amplia el Servei de Localització de Locals Buits de l’Oficina de l’Atenció a l’Empresa de Barcelona Activa a tota l’àrea metropolitana.

També es reforcen altres serveis, com el d’informació i tràmits municipals, el de finançament empresarial, el de gestió del talent, el de transmissió empresarial, el d’internacionalització, el de prototipatge i innovació, el d’assessorament individualitzat a empreses i entitats per a la reactivació, el de formació per a empreses o els ajuts per a la contractació de persones.

“Barcelona mai s’atura”

“Amunt persianes!” forma part de “Barcelona mai s’atura”, el pla per a la recuperació i el rellançament de la ciutat, que disposa d’un fons extraordinari de 87 milions d’euros per donar suport al teixit productiu i l’ocupació, amb ajudes directes als sectors més afectats per la pandèmia (45 M€), la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat (12 M€) i la promoció de l’economia i la dinamització del consum (30 M€).

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades