Inversió de 50 milions d’euros per accelerar la transició energètica a la ciutat

Es crea el Mecanisme per l’Energia Sostenible de Barcelona amb l’objectiu d’incrementar en un 66% la generació d’energia renovable a la ciutat. Per fer-ho possible, s’invertiran 50 milions d’euros per atraure fons privats i multiplicar la inversió, fins a 166 milions d’euros, per finançar projectes de rehabilitació energètica i d’instal·lació de plaques fotovoltaiques.

02/12/2020 17:00 h

Ajuntament de Barcelona

L’acord amb els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Junts per Catalunya permet crear el Mecanisme per l’Energia Sostenible de Barcelona (MES Barcelona), una eina més per accelerar el canvi de model energètic i complir les fites fixades a la Declaració de l’emergència climàtica, els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i el pla Clima.

Amb MES Barcelona es fomenta un nou model d’inversió que requereix un cofinançament per part dels propietaris dels edificis i en què la inversió es recupera gràcies, d’una banda, a l’estalvi energètic derivat de la rehabilitació de l’edifici i, de l’altra, a la venda de l’excedent energètic generat per les plaques solars instal·lades.

Es fomentaran projectes d’iniciativa privada de la ciutat per millorar l’eficiència energètica d’edificis amb un gran consum energètic com naus industrials, hotels, hospitals, centres esportius, blocs de pisos, elements de la via pública i projectes d’innovació energètica.

Reduir el malbaratament energètic d’un parc d’habitatges envellit

A Barcelona l’antiguitat mitjana dels blocs de pisos és de 60 anys, i la majoria tenen una eficiència energètica baixa. Aquesta nova eina impulsada per l’Ajuntament de Barcelona és una oportunitat per millorar l’aïllament tèrmic d’aquests edificis i per aprofitar els terrats per generar energia solar amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i, alhora, reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Per conèixer el potencial generador d’energia a la ciutat, podeu consultar el Mapa de recursos energètics de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia