Avança el projecte de regeneració urbana del Besòs i el Maresme

Acaba la campanya d’inspeccions tècniques en el marc del pla de regeneració urbana del Besòs, que ha inclòs 1.008 habitatges situats en l’àrea delimitada pel carrer de Llull, la rambla de Prim, el carrer de Bernat Metge i el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, per definir quines són les actuacions que calen per millorar les condicions d’habitabilitat urbana i de l’entorn. Durant aquest mandat es rehabilitaran 204 pisos dels 10 blocs de la prova pilot i es concretaran els projectes urbanístics de 693 habitatges més.

12/01/2024 14:30 h

Ajuntament de Barcelona

Amb l’estudi i anàlisi dels resultats de les inspeccions es fa evident que els blocs presenten deficiències molt variades. Per tant, s’ha establert el criteri de la gravetat com a element de priorització a l’hora de definir una estratègia d’actuació al barri, i s’han definit cinc categories que agrupen els edificis segons les deficiències que presenten:

  • Edificis amb mesures cautelars.
  • Edificis amb deficiències estructurals greus i molt greus.
  • Edificis amb deficiències greus i molt greus en alguns dels altres sistemes constructius, com façanes, cobertes i instal·lacions.
  • Edificis amb deficiències de tots els nivells de gravetat (lleus, importants, greus i molt greus).
  • Edificis amb presència de ciment aluminós.

Hi haurà dues fases d’actuació en què s’intervindrà en 1.251 habitatges i que es divideixen en dos nivells de prioritat. D’aquests habitatges, en aquest mandat 2023-2027 s’actuarà en un total de 897 pisos mitjançant obra, projecte o planejament urbanístic.

Es preveu que es rehabilitin els 204 pisos dels 10 blocs de la prova pilot. La inversió total prevista per a aquesta actuació és d’uns 10 milions d’euros. Durant aquest mandat també es faran els projectes executius i les eines de gestió urbanística necessàries per poder rehabilitar, durant el mandat següent, 693 habitatges més.

Aquestes són les dues primeres fases d’una intervenció global al barri del Besòs i el Maresme que continuarà en els propers mandats amb l’objectiu de regenerar tots els habitatges que presentin deficiències, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i alhora reduir les vulnerabilitats de qualitat de vida a la ciutat.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia