Recursos i serveis municipals per a les persones cuidadores

L’equipament municipal Barcelona Cuida centralitza tots els serveis i els programes per garantir el benestar i les condicions de treball dignes de les persones que tenen cura d’altres persones. Aquesta tasca, que sovint recau en dones cuidadores, és essencial per al bon funcionament de la societat. Si sou persones cuidadores, consulteu aquí tots els recursos disponibles.

13/04/2024 14:19 h

Ajuntament de Barcelona

Al llarg de la vida totes les persones reben cures i proporcionen cures a altres persones, per condicionants de l’edat, la salut o el benestar. Tradicionalment, la cura s’ha vist com una funció social privada, reservada a l’espai de la llar i associada a la responsabilitat femenina. S’estima que a Barcelona 355.000 persones, majoritàriament dones, tenen cura d’altres de manera intensiva, amb una presència destacada de dones migrants i en situació de precarietat.

Millorar la situació de les persones cuidadores és vital per assegurar el benestar comunitari. Per això, Barcelona disposa d’un equipament pioner de referència i un ventall ampli de recursos i serveis adreçats a les persones que tenen cura d’altres persones:

Barcelona Cuida, un únic espai amb tota la informació

L’espai Barcelona Cuida és l’equipament que centralitza tota la informació i tots els recursos vinculats a les cures de la ciutat. Ofereix informació, assessorament i orientació a les famílies i les persones receptores i proveïdores de cura de la ciutat. A més, és un punt de trobada i treball en xarxa de persones, professionals i entitats.

S’hi poden adreçar persones que tenen cura de familiars o persones properes; professionals de la llar i els serveis socials, comunitaris i de salut, i entitats i persones que vulguin planificar la seva cura.

  • Carrer de Viladomat, 127
  • Atenció telefònica: 934 132 121, de dilluns a divendres, de 8.15 a 20.00 hores, i dissabtes, de 10.00 a 14.00 hores
  • Consultes en línia

Targeta Cuidadora, catorze recursos gratuïts en un suport

El servei de Barcelona Cuida també gestiona la Targeta Cuidadora, una iniciativa recent que reconeix la tasca de les persones cuidadores i els permet accedir a un paquet de catorze recursos gratuïts, com assessorament emocional les 24 hores del dia, xarxes d’acompanyament i activitats de lleure. Des que es va posar en marxa, ja ha rebut 2.300 sol·licituds.

Servei gratuït de cangur Concilia

La conciliació de la vida laboral i personal amb el lleure i el temps de respir és especialment difícil per a les famílies monoparentals amb pocs recursos, les dones en situació de violència masclista i les famílies sense suport comunitari. Per facilitar-los la conciliació, l’any 2020 es va posar en marxa el servei gratuït de cangur Concilia, gestionat per la Cooperativa Incoop, que ja disposa de nou espais.

Notícies relacionades