Barcelona es manté com a àrea de mercat d’habitatge tens

28/07/2021 12:29 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment renovar la declaració de Barcelona com a àrea amb un mercat d’habitatge tens. Així es va fixar en el passat Plenari del Consell Municipal, amb el vot a favor dels grups del Govern (BComú i PSC), ERC i Junts. Es tracta d’una declaració necessària perquè la Llei 11/2020 de regulació dels lloguers que va aprovar el Parlament de Catalunya es mantingui vigent a la ciutat.

La norma fixa que, un any després d’entrar en vigor, els municipis han de sol·licitar, de nou, si volen continuar com a àrea de mercat d’habitatge tens per seguir aplicant les mateixes mesures. En aquest sentit, Barcelona compleix dos requisits que preveu la llei per poder fer aquesta declaració: la càrrega sobre el pressupost familiar per pagar el lloguer és superior al 30% dels ingressos i l’augment de preus supera l’IPC.

Així, a partir del mes de setembre el preu de referència a l’hora de signar un nou contracte de lloguer serà el més baix entre el preu del contracte anterior o bé el 95% del que marqui l’índex de preus de referència de la Generalitat de Catalunya. A més, i a diferència de l’any passat, hi haurà una minoració del 5% del preu de referència segons l’índex de preus de la Generalitat i també es podran beneficiar d’aquesta regulació dels contractes de lloguer els habitatges amb una superfície útil superior als 150m2.

L’entrada en vigor d’aquesta declaració es produirà l’endemà de la publicació al DOGC, i el termini per a presentar al·legacions serà de 15 dies a comptar després de la publicació de l’anunci al BOPB, al DOGC i als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, fins al 12 d’agost de 2021.

 

Regulació garantida durant cinc anys

La renovació és una mesura de gran importància per a Barcelona, una de les ciutats de l’Estat on més població hi viu de lloguer, concretament per sobre del 30%, i on els preus han pujat un 31% entre 2015 i 2020. Per això, l’Ajuntament de Barcelona segueix treballant per evitar les pujades abusives en els últims anys i facilitar un habitatge digne i assequible per a tothom.

En aquest sentit, l’aposta del consistori, les dades econòmiques de caiguda de la renda familiar disponible i el creixement de l’atur a causa de la crisi ocasionada per la Covid-19 han motivat que aquesta declaració sigui vigent per cinc anys, el termini màxim que preveu la llei.

Etiquetes associades a la notícia