Bonificació en la taxa de recollida de residus per als usuaris del porta a porta

A partir del 2022, les persones usuàries del sistema individualitzat de recollida selectiva que facin un mínim de 40 aportacions anuals de fracció orgànica podran gaudir d’una reducció del 20% en la taxa de recollida de residus. La mesura començarà a implantar-se al barri de Sant Andreu de Palomar.

08/10/2021 13:12 h

Ajuntament de Barcelona

La mesura se suma a les ja implementades per l’ús del punt verd per part de les persones usuàries del porta a porta, que estableixen reduccions de l’1% sobre aquesta taxa per 2 aportacions anuals i que poden arribar fins al 14% en el cas que les aportacions arribin a 15 o més.

Per poder acollir-se a la reducció de la taxa per ús del punt verd, cal tenir la targeta metropolitana de deixalleries, que es pot tramitar gratuïtament al web.

Creix la recollida selectiva

En aquest temps el porta a porta ha permès incrementar de manera molt substancial la recollida selectiva a Sant Andreu de Palomar, que ha arribat al 79,5%, en sintonia amb els objectius marcats per la Unió Europea —o fins i tot per sobre d’ells—, que estableix que aquests percentatges se situïn en l’horitzó del 2025 per sobre del 55% de recollida selectiva, el 60% per al 2030 i el 65% per al 2035.

Al conjunt de la ciutat la mitjana de residus reciclats en l’actualitat es manté estable sobre el 38%. Cada veí i veïna de la ciutat genera 493 kg de residus, 308 dels quals van a rebuig.

També s’han acordat millores en el sistema porta a porta que s’apliqui entre ara i el gener, com l’ús de camions de gas menys sorollosos, bústies amb clauers electrònics per al tèxtil sanitari i bústies i contenidors intel·ligents per a la fracció orgànica.

La bonificació en la taxa de recollida de residus es portarà al Ple del mes d’octubre en el marc de l’aprovació de les ordenances fiscals de cara a l’any vinent.

Etiquetes associades a la notícia