Canvi de fase en les obres del Sector 3 de la Marina del Prat Vermell

Les obres d’urbanització del sector 3 del projecte de transformació de la Marina del Prat Vermell avancen a l’àmbit del carrer del Cobalt i entren en una nova fase.

27/07/2023 12:32 h

Districte Sants-Montjuïc

A data d’avui, els treballs al tram del carrer Cobalt entre Foc i el carrer del Plom impliquen l’ocupació de la vorera i del carril del costat Llobregat i el funcionament d’un carril pel costat Besòs. A partir de la nit de dilluns 7 al dimarts 8 d’agost s’alliberarà el pas de vehicles per la calçada del costat Llobregat i es passarà a ocupar el costat Besòs. La vorera del costat Llobregat seguirà ocupada fins ala finalització de les obres prevista per finals d’octubre.

El 16 i el 17 d’agost es treballarà en l’execució de la canalització semafòrica per meitats del carrer, mantenint habilitat en tot moment un carril per sentit de circulació. Per fer-ho possible s’habilitarà un carril provisional.

Del 20 a 22 d’agost es treballarà en la construcció de dos nous guals fet que implicarà l’ocupació d’un carril de circulació a l’àmbit dels treballs.

El Sector 3 en el marc de la transformació de la Marina del Prat Vermell

La modificació del Pla General Metropolità (PGM) aprovada al 2006  va delimitar 14 sectors que es van desenvolupant progressivament a través dels corresponents plans de millora urbana. L’any 2021 es van acabar d’urbanitzar diversos trams dels carrers de l’Acer, d’Ascó, de Cal Cisó i dels Motors (sector 8).

Des de 2022 d’enguany es treballa en la urbanització del Sector 3, comprès entre els carrers del Foc, del Cobalt, del Plom i del Ferro. O sigui, pràcticament entre la plaça del Nou i el recinte firal de Gran Via.

Es tracta d’uns 29.000 metres quadrats de superfície a reurbanitzar amb noves vies, xarxes de serveis, zones verdes, mobiliari urbà, enllumenat senyalització… Totes les edificacions industrials preexistents ja han estat enderrocades i a hores d’ara es treballa en la construcció de diversos edificis alhora que s’urbanitzen els esmentats carrers perimetrals i els passejos amb àrees verdes que hi haurà dins d’aquest sector. Els carrers del Cobalt i del Ferro faran 20 metres d’ample, amb calçada de dos carrils i voreres de 5,20 metres. Entre l’un i l’altre, es comença a configurar un llarg passeig que unirà el carrer del Foc amb el dels Motors en direcció muntanya-mar. La vorera mar del carrer del Foc farà 9,60 metres, amb parterres continus. El carrer del Plom concentrarà el transport públic (autobús) i el trànsit interior del barri.

Notícies relacionades