Cap a un 22@ més inclusiu, productiu i sostenible

01/10/2020 13:48 h

Jessica Koper Pellicer

El Govern municipal inicia la tramitació de la Modificació del Pla General Metropolità, treballat amb el grup municipal d’ERC, que defineix el full de ruta d’aquest àmbit de la ciutat i l’adapta a les necessitats i els reptes actuals.

Es tracta d’un document clau per posar al dia el 22@ i potenciar-ne la transformació urbana i el seu paper com a motor econòmic de Barcelona. Recull tota la feina feta des del mandat passat i els criteris sorgits del pacte amb entitats veïnals i socials, empreses, institucions i universitats, i d’un procés participatiu fet per avançar cap a un nou model de consens.

La proposta es basa en tres eixos:

  • Estructurar i ordenar els espais lliures i els usos que hi ha.
  • Consolidar i protegir l’habitatge, el teixit industrial i el patrimoni.
  • Transformar els àmbits pendents de desenvolupar.

 

Més eixos verds per millorar la qualitat de vida.

Un de cada tres carrers (horitzontals i verticals) passaran a ser una xarxa d’eixos verds on el 70% de l’espai es destinarà al vianant i a la vegetació, en lloc del 40% actual. Hi haurà un 80% de zones d’ombra a l’estiu i es farà una gestió sostenible de l’aigua.

Els eixos verds horitzontals seran els carrers: Almogàvers, Pujades, Doctor Trueta, Bolívia i Cristóbal de Moura. Els verticals: Àlaba, Ciutat de Granada, Fluvià, Treball i Puigcerdà.

A més, hi haurà carrils bici a tots els vials que formen part de la xarxa bàsica.

 

Més habitatge protegit i equilibri d’usos

El nou planejament fa un salt qualitatiu pel que fa a l’habitatge, sobretot l’accessible. El potencial d’habitatges protegits es dobla respecte a l’any 2000 i passa dels 5.200 inicials a 10.100. Tenint en compte els que ja s’han desenvolupat, es proposa la construcció de 6.400 nous habitatges assequibles. La reserva de nou habitatge lliure també creix fins als 1.400 pisos.

Són, doncs, 7.800 habitatges nous, dels quals el 80% són protegits i el 30% són de lloguer.

Alhora, per protegir els teixits urbans del Poblenou, es consoliden tots els habitatges existents. Així, es donarà valor a les edificacions històriques i el paisatge urbà del 22@, a més de fomentar la rehabilitació.

En total, es preveu un potencial de 15.800 habitatges en tot el 22@, molts més que els 9.300 previstos fa vint anys. Aquest increment no va en detriment de l’activitat econòmica. Part de l’increment de l’habitatge i el comerç en planta baixa se situarà en els eixos verds que es crearan i en els eixos cívics dels carrers Pere IV i Àvila.

 

Més activitat econòmica i més diversificada

La voluntat del Pla és ser l’impuls definitiu per esprémer tot el potencial del 22@, un projecte reconegut internacionalment que ha posicionat Barcelona com a ciutat líder europea en els àmbits tecnològic, digital i de les indústries creatives.

S’agilitzen els tràmits per activar gairebé un milió de m² pendents de desenvolupar, fet que permetrà generar uns 60.000 llocs de treball de qualitat. Actualment, les més de 10.000 empreses que hi ha al 22@ donen feina a uns 90.000 treballadors i treballadores.

Per consolidar el teixit productiu existent, el Pla manté l’activitat industrial actual i hi afegeix nous usos compatibles vinculats a l’economia verda i circular, l’economia social i solidària i a la indústria 4.0.

 

Més rapidesa en la consolidació i la transformació del 22@

Hi queda per desenvolupar un 37% de la superfície. Per facilitar-ne la transformació urbanística, la MPGM agilitzarà la gestió de les llicències i els plans derivats amb l’objectiu de reduir fins a dos anys els terminis de tramitació.

Respecte als espais que queden pendents de transformar, es defineixen dos tipus d’actuacions:

  • La consolidació d’aquells àmbits on ara hi ha habitatges i activitats econòmiques que es volen mantenir. S’hi apostarà per revalorar el paisatge urbà i les traces històriques, mantenir els usos existents i fomentar la rehabilitació.
  • Els àmbits de transformació que es desenvoluparan cedint sòl a espais lliures i equipaments i construint fins a un 70% d’usos d’activitat econòmica i un 30% d’habitatge.

 

Nova oficina per a la gestió i coordinació del 22@

Per garantir que el desplegament del Pla es faci de la manera més àgil i eficient, es posarà en marxa l’Oficina 22@. Serà una oficina tècnica de gestió pública que centralitzarà tota la informació urbanística, econòmica i sociocultural de l’àmbit.

Estarà coordinada pel Districte de Sant Martí i les Àrees d’Economia, Ecologia Urbana.

Adjunts

Etiquetes associades a la notícia