Tot el 22@ en una única oficina

Dilluns, 14 de desembre, es posa en marxa l’Oficina Tècnica del 22@, el nou punt des del qual es centralitza l’atenció a les empreses i la ciutadania en l’àmbit econòmic, urbanístic i sociocultural del territori del Poblenou.

13/12/2020 10:05 h

Ajuntament de Barcelona

L’oficina es troba a l’edifici MediaTIC i està integrada físicament amb l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE), de Barcelona Activa. Ofereix atenció presencial i telemàtica a través d’un servei de finestreta única per a totes les gestions empresarials i urbanístiques relacionades amb projectes per desenvolupar el 22@.

Però, més enllà d’aquestes funcions tradicionals d’informació i assessorament, l’oficina treballarà en una segona fase per atraure i acompanyar les iniciatives d’inversió pública i privada de qualitat, siguin locals o internacionals, i els facilitarà l’accés a les gestions necessàries.

Quins serveis ofereix?

  • Finestreta única empresarial 22@: primera orientació i assessorament sobre regulacions i procediments relacionats amb el planejament, el pla d’usos o l’inici de l’activitat econòmica o productiva.
  • Governança i coordinació: per ordenar i establir les connexions necessàries amb els diferents agents a escala intermunicipal per desplegar les diferents polítiques i accions que es duen a terme al 22@.
  • Coordinació de projectes d’iniciativa municipal: des de la doble perspectiva de l’urbanisme i la promoció econòmica, seguint el Pacte pel 22@ (eix Pere IV i eix Cristóbal de Moura, entre d’altres).
  • Promoció internacional i captació d’inversions per desenvolupar iniciatives que estiguin alineades amb el projecte de ciutat impulsat per l’Ajuntament.
  • Comunicació, coneixement i difusió del 22@: per centralitzar la generació de dades i el coneixement sobre el projecte 22@, així com per fer-ne difusió, tant a escala interna com externa. Centralitzarà l’atenció als diferents perfils, nacionals i internacionals, que sol·liciten informació, visites o altres qüestions vinculades a la difusió del projecte 22@.

Més habitatge i reutilització de locals

L’espai donarà un impuls a la gestió del sòl dedicat a l’habitatge i acompanyament a les promocions d’iniciativa pública o privada que es desenvolupin en aquest àmbit. També es coordinaran els diversos programes vinculats a l’activació d’espais en desús com ara la conversió d’antigues fàbriques en espais de creació, producció, exhibició i comercialització creativa.

Part del pla 22@

L’oficina tècnica era un dels eixos del pla 22@, “Cap a un model de ciutat sostenible i inclusiva”, una mesura que es va treballar amb la participació dels agents socials, veïnals i econòmics del districte.

La nova oficina treballarà de manera coordinada amb la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica i la Gerència d’Urbanisme, i dependrà directament de l’Institut Municipal d’Urbanisme i de Barcelona Activa. El lideratge públic d’aquesta gestió es considera clau per aprofitar al màxim el potencial i les sinergies urbanístiques que operen al districte.

Més informació

Notícies relacionades