Cessió de tres nous sòls municipals a entitats sense ànim de lucre per construir-hi habitatge públic

Reforç de l’aliança amb fundacions i cooperatives d’habitatge social amb la cessió de tres nous sòls municipals als barris de la Barceloneta, la Trinitat Nova i la Font de Guatlla per construir-hi habitatge protegit. La cessió s’emmarca en el conveni signat amb entitats sense ànim de lucre per ampliar el parc públic, i ja inclou 16 futures promocions de 600 pisos: 402 de lloguer i 198 de cooperatius.

15/11/2023 16:51 h

Ajuntament de Barcelona

La Comissió d’Economia i Hisenda ha donat el darrer vistiplau a la cessió del dret de superfície, que serà de 99 anys, dels espais següents:

  • L’edifici del passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, 44-45, a la Barceloneta (Ciutat Vella). Se cedirà a les fundacions Hàbitat3 i Salas, que s’encarregaran de rehabilitar-lo. Aquest edifici disposarà de 18 habitatges de lloguer assequible.
  • El solar situat al carrer de Palamós, 55-63, a la Trinitat Nova (Nou Barris). S’hi construirà un edifici de 59 habitatges de lloguer assequible, a càrrec de les fundacions Grup Qualitat i Factoria de Somnis.
  • El solar situat al carrer del Gessamí, 13, a la Font de la Guatlla (Sants-Montjuïc). S’hi construirà un edifici de 8 habitatges cooperatius, a càrrec de la cooperativa La Xarxaire.

Els pisos de lloguer s’adjudicaran a les persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Barcelona, i els habitatges cooperatius s’adjudicaran a socis de la cooperativa.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia