Ciutat Vella incrementa un 30% la capacitat de la recollida de paper, cartró i reciclables

Fins a finals del mes d’abril es canviaran els contenidors de recollida selectiva de reciclables i de paper i cartró en 40 punts del districte.

24/04/2024 10:05 h

Ajuntament de Barcelona

El districte de Ciutat Vella ha incrementat un 30% la capacitat de recollida selectiva de reciclables i de paper i cartró gràcies al canvi de contenidors que es fa des d’aquesta setmana i que s’allargarà fins a finals d’abril. En concret, s’amplia en 40.000 litres la fracció de paper i cartró i en 37.100 litres la fracció de reciclables. També augmenta el nombre de contenidors, 32 més de paper i cartró, que s’afegeixen als 248 actuals, i 27 més de reciclables, que s’afegeixen als 164 existents.

Els nous contenidors són de càrrega lateral i es recullen amb un vehicle més petit que l’actual. Això facilita el pas i les maniobres dels camions en carrers estrets, per tant, també facilita el procés de recollida.

El canvi de contenidors i la millora de la recollida selectiva de residus forma part dels objectius del Pla Endreça. El Districte de Ciutat Vella ja ha desenvolupat altres actuacions com són el canvi de les bústies de recollida pneumàtica o la renovació de les papereres a tot el districte.

Etiquetes associades a la notícia