Comença a transformar-se la banda de muntanya de Consell de Cent

Des d’aquest dimecres, 18 de gener, les obres als quatre eixos verds de l’Eixample, Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona, continuen a les bandes de la via on encara no s’havia actuat.

19/01/2023 15:51 h

Ajuntament de Barcelona

S’ha començat la reurbanització de la banda de muntanya del carrer del Consell de Cent i de la banda del Besòs dels carrers de Rocafort, Comte Borrell i Girona.

Canvis en la mobilitat

El pas de vianants i la circulació de bicicletes estan garantits. S’hi ha habilitat un carril per a la circulació de vehicles de 3,6 metres d’amplada. Aquesta segona fase d’obres ocuparà la totalitat dels xamfrans, incloent-hi la zona blava i les de càrrega i descàrrega, que passaran als trams de carrer permesos.

Durant el mes de gener als carrers dels eixos verds es tallarà de manera intermitent el pas de vehicles per poder-hi traslladar tanques de formigó.

Intervencions fetes

Als trams de carrer on ja s’han fet les obres s’hi ha substituït l’asfalt de la calçada per paviment de granit i amb panots, s’hi han fet canalitzacions d’aigua freàtica, s’hi ha reordenat el clavegueram, s’hi ha renovat la xarxa de recollida d’aigua, s’hi ha instal·lat el nou enllumenat i s’hi han modificat diversos serveis de companyies de subministrament. També s’hi han ampliat els escocells, d’1 a 4 metres quadrats, i s’han posat bases de formigó a l’espai per on circularan els vehicles.

Un pla per fer front als reptes de futur

Els quatre eixos verds i les quatre places estan pensats per a les persones i es dona preferència a la mobilitat dels vianants i a l’estada: s’han guanyat més de 58.000 metres quadrats. El verd serà més visible, passarà a ocupar d’un 1% a un 12% de l’espai, i els carrers seran de plataforma única, accessibles i més agradables per a tothom.

Aquesta és una de les actuacions principals del pla Superilla Barcelona, que capgira el concepte d’espai públic i trenca amb el model desenvolupat en les últimes dècades. Tanmateix, manté l’esperit del pla Cerdà, amb valors vinculats a la salut i la democratització de l’espai públic, i l’adapta a les necessitats actuals i de futur.

Notícies relacionades