Comença l’enderroc de les cases barates del Bon Pastor

S’enderrocaran 184 habitatges, i la previsió és que els treballs s’acabin a l’estiu. Només es conserven dues illes de cases, per preservar la memòria del barri, en una de les quals hi ha el MUHBA Bon Pastor, inaugurat l’any passat. Als solars que alliberi l’enderroc s’hi aixecaran nous habitatges públics i zones verdes.

08/04/2024 10:19 h

Ajuntament de Barcelona

Ha començat l’enderroc de les antigues cases barates del Bon Pastor, després que a l’estiu culminés el reallotjament als nous blocs.

L’enderroc dels habitatges es farà per fases des d’ara i durant els pròxims mesos. Els treballs consisteixen, en primer lloc, a seleccionar i retirar els residus i, en segon lloc, es procedirà a l’enderroc pròpiament dit de les edificacions. La primera fase s’ha iniciat a les tres illes formades pels carrers d’Arbeca, de Tàrrega i de Sant Adrià, amb la previsió que quedin enderrocades en les pròximes setmanes. Posteriorment, continuaran els treballs de selecció de residus i enderroc a les vuit illes restants.

Abans de l’entrada de la maquinària d’enderroc, equips especialitzats han retirat material com el fibrociment, i s’han buidat els habitatges i s’han triat els materials. Així, es treuen, per exemple, els mobles i trastos vells que hi poguessin haver quedat o les fusteries, amb l’objectiu de reciclar el màxim possible de materials, d’acord amb la normativa de residus. Un cop entra la maquinària d’enderroc, es manté al màxim possible el triatge de materials.

El procés de remodelació del barri del Bon Pastor va començar el 2002 per proporcionar un habitatge nou i digne a les famílies que vivien a les cases barates, petits habitatges d’uns 40 metres quadrats construïts en la dècada del 1920. L’any 2002 es va aprovar la modificació del Pla general metropolità per a la transformació del barri i el 2003 es van signar amb les associacions de veïns els convenis que establien les condicions de reallotjament.

La remodelació del barri consta de cinc fases, de les quals quatre ja s’han completat i han proporcionat un habitatge a prop de sis-centes famílies veïnes de les cases. Amb aquest procés van sobrar 163 pisos, que van permetre desdoblar les unitats familiars reallotjades de les antigues cases barates (per exemple, famílies formades per diferents generacions) i, després, es van adjudicar a famílies del Bon Pastor.

Quant a les antigues cases barates que es conserven, es tracta de dos grups de setze casetes: el que ja es va inaugurar com MUHBA Bon Pastor i el del davant, per poder conservar també la fisonomia del carrer, del qual encara s’ha de definir l’ús.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades