Comencen les obres d’un nou edifici a Horta-Guinardó per seguir ampliant el parc d’habitatge assequible en sòl públic

Arrenca la construcció d’un nou edifici d’habitatge assequible a Barcelona, en un moment de màxim històric de producció d’habitatges socials a la ciutat. Actualment hi ha més de 2.300 habitatges en obres o a punt de començar-les. La majoria de les promocions estan impulsades de manera directa per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), però per impulsar l’ampliació del parc d’habitatge assequible també s’ha optat per la promoció delegada i la col·laboració amb el sector sense ànim de lucre de l’habitatge social i cooperatiu. Aquest és el cas de La Clota, la promoció que posa la primera pedra al districte d’Horta-Guinardó i que constarà de 105 pisos, on podran viure més de 250 persones.

23/10/2021 13:16 h

Clara Cardona Capdevila

Aquesta promoció, situada a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, 15-17, forma part de l’estratègia de promoció delegada. L’Ajuntament vol ampliar el parc públic mitjançant l’habitatge cooperatiu per enfortir les iniciatives sense ànim de lucre i el teixit social i evitar l’especulació immobiliària. En aquest cas, l’IMHAB cedeix el sòl en dret de superfície a la cooperativa Fem Ciutat SCCL per un període de 75 anys, en què es mantindrà sempre la titularitat pública del sòl i, per tant, els habitatges no podran acabar mai en el mercat privat. La Clota és la segona promoció de la cooperativa Fem Ciutat en un solar municipal amb titularitat pública permanent. La primera, lliurada el 2018, està situada a la plaça de la Gardunya, al barri del Raval, i consta de 39 habitatges.

Cent-cinc habitatges nous i assequibles a Horta-Guinardó

L’edifici estarà compost per 105 habitatges, on podran viure més de 250 persones. D’aquests pisos, 94 estaran destinats a socis de la cooperativa, seleccionats entre els sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, que adquiriran el dret de superfície de cada pis. El sorteig es va realitzar amb criteris territorials i, per aquest motiu, la meitat dels habitatges es van reservar a persones residents durant almenys un any en un dels cinc barris de l’entorn de la promoció. L’edifici també disposa de tres habitatges adaptats, adjudicats a persones amb mobilitat reduïda i necessitats específiques. Els 11 pisos restants estaran gestionats per l’IMHAB i es destinaran al lloguer públic assequible.

La Clota serà un edifici amb dues altures diferenciades, una de planta baixa i cinc plantes i una altra de planta baixa i set plantes més. La superfície útil dels habitatges serà d’entre 80 i 90 metres quadrats, distribuïts en tres dormitoris, dos banys, cuina, sala menjador i terrassa. En la construcció dels habitatges s’ha tingut molt en compte la sostenibilitat; per això tots els habitatges disposaran de ventilació creuada, és a dir, que les estances principals tindran il·luminació i ventilació directament des de l’exterior. A més, a les cobertes dels edificis s’hi instal·laran plaques solars per produir l’aigua calenta sanitària, cosa que reduirà la demanda energètica i les emissions dels habitatges. El projecte de l’edifici ha estat redactat pel despatx Lluís Jubert – Taller d’Arquitectura SLP.

Col·laboració publicocomunitària per ampliar el parc d’habitatge assequible

Aquesta promoció forma part del segon concurs de solars públics destinats a cooperatives d’habitatge impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. A través d’aquest concurs s’han adjudicat tres solars, que en conjunt inclouen 150 habitatges cooperatius. A més del de La Clota, es va adjudicar un solar a les casernes de Sant Andreu a la cooperativa La Regadora, que preveu construir-hi 35 habitatges, i un a la cooperativa Torrent Viu, al carrer del General Vives, a Sarrià, que preveu construir-n’hi 16 més.

Amb aquestes promocions l’Ajuntament vol impulsar el cohabitatge, un nou model de tinença, gestió i convivència impulsat des del mandat passat. Incloent-hi aquestes dues, a Barcelona hi ha vuit promocions de cohabitatge impulsades per diferents cooperatives on el sòl és de titularitat municipal. N’hi ha 4 que ja estan acabades i 2, que inclouran 37 habitatges, en obres.

L’últim pas per impulsar la promoció delegada amb el sector sense ànim de lucre de l’habitatge social i cooperatiu ha estat la posada en marxa del conveni amb les principals agrupacions de fundacions d’habitatge social i del sector de cooperatives, a través del qual l’Ajuntament cedeix sòl o edificis municipals per rehabilitar perquè siguin les entitats les que impulsin habitatge de lloguer i cohabitatges. Ja se n’ha assignat una primera fase, amb 7 promocions de cohabitatge i un total de 144 pisos, i 5 promocions de lloguer, amb 229 pisos. La previsió és que en el marc del conveni s’impulsin fins a 1.000 nous habitatges conjuntament amb el sector social i cooperatiu en els pròxims anys.