Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge

Davant l’emergència habitacional agreujada per la crisi de la covid-19, l’Ajuntament i una trentena d’entitats de la ciutat presenten un document que marca les línies estratègiques per garantir l’accés a un habitatge digne i assequible.

08/09/2020 16:57 h

Ajuntament de Barcelona

La crisi de la covid-19 ha suposat un agreujament de les condicions habitacionals de la població, especialment entre les persones més vulnerables i que estan patint els efectes més negatius de la davallada econòmica. A més, l’especulació i les pujades abusives dels preus del lloguer suposen una amenaça per garantir l’accés a una llar assequible i digna, un dret fonamental per a totes les persones.

L’ús social de l’habitatge ha de prevaler sobre l’ús especulatiu, ja que garantir el dret a una llar permet assegurar altres drets fonamentals com el dret a la salut, a la família, al desenvolupament personal o a la ciutat.

Aquest canvi de paradigma és el que recull el Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge, un document elaborat conjuntament entre l’Administració local i una trentena d’entitats de la ciutat en què es defineixen les polítiques públiques necessàries per garantir l’accés a l’habitatge.

Deu punts estratègics per defensar el dret a l’habitatge

El treball conjunt entre l’equip municipal i les entitats de la ciutat es concreta en un document guia en què s’estableixen les línies estratègiques per fer front a l’emergència habitacional, agreujada per la crisi de la covid-19. El Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge posa l’èmfasi en l’increment pressupostari estatal destinat a polítiques d’habitatge, l’aturada de desnonaments de persones vulnerables, l’increment del parc públic de lloguer i l’aposta per nous models d’habitatge publicoprivat cooperatiu.

A més, el decàleg destaca la importància de situar l’habitatge com un un motor de recuperació econòmica, que es desenvolupi des de la justícia social i que impulsi sectors estratègics sostenibles que generin llocs de treball de qualitat.

Consulteu el document complet del Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge.

Nova promoció de lloguer social a l’Eixample

El decàleg s’ha presentat en una de les noves promocions de lloguer social, situada al carrer del Comte Borrell, 159, on properament es lliuraran les claus de 35 habitatges i on també està a punt d’estrenar-se una escola bressol pública.