El “Barcelona Green Deal”, full de ruta per a reactivar l’economia de la ciutat, té un important component internacional

30/04/2021 12:34 h

Jorge Luis Fuentealba Diez

El 30 d’abril, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat el “Barcelona Green Deal”, full de ruta que fixa els 10 grans objectius i les 66 accions per a reactivar l’economia de la ciutat d’ara i fins el 2030 i que neix per fer de Barcelona una ciutat més competitiva, equitativa i sostenible, consolidant-la com a capital digital i convertint-la en referent de l’economia verda i blava, l’sportech i la indústria creativa. En el marc del pla, s’ha anunciat una inversió de 672 milions d’euros entre 2020 i 2023.

Entre els deu objectius estratègics del Barcelona Green Deal, alguns tenen un marcat caràcter internacional:
– Ampliar la presència de Barcelona a nivell internacional.
– Ser la capital digital i tecnològica d’Europa.
– Ser un hub de referència pel talent nacional i internacional.
– Transformar el model turístic cap al valor i la sostenibilitat.

Més en detall, l’objectiu 5 proposa:
Ampliar la presència de Barcelona a nivell internacional
Aquesta prioritat té a veure amb la “capacitat de projectar-se al món com una ciutat global. La capacitat de generar nous imaginaris, projectar una visió, uns valors, i a la vegada anar a cercar les oportunitats internacionals.

El posicionament diferenciat de Barcelona és una palanca de futur per poder generar percepcions favorables quant a la implantació de noves activitats econòmiques al territori, per incentivar la instal·lació d’empreses, per internacionalitzar l’economia o per potenciar el sentiment de pertinença i estima de la ciutadania.

Per assolir tot això es redoblaran els esforços en projecció internacional, amb l’objectiu que Barcelona sigui una ciutat encara més oberta al món.”

Accions
– Pla de promoció econòmica intern.
– Marca Barcelona: estratègia de Ciutat
– Barcelona & Partners
– Barcelona Week
– Encapsulament Marca Barcelona
– Campanya Internacional de Projecció de la Ciutat
– “Redescobreix Barcelona”
– Campanyes de turisme internacional
– Barcelona SafeCity –SafeVisit

L’objectiu 1:
Ser la capital digital i tecnològica d’Europa
“Barcelona és una ciutat capdavantera en el món digital: el 2019 ha estat la quarta ciutat mundial més atractiva per al talent global i la cinquena per al talent digital segons un estudi realitzat al 2018 per Boston Consulting Group. El sector TIC s’acosta als 60.000 llocs de treball a la ciutat, dada que significa un augment consolidat durant els darrers 6 anys. Representa el 5,5% dels llocs de treball i prop del 4% del teixit empresarial a la ciutat.

A ulls del món és l’epicentre digital i emprenedor d’Espanya i cal aprofitar aquesta fortalesa de cara a la construcció del model econòmic per al futur, avançant en la capacitació digital de la ciutat, impulsant nous espais per fomentar l’economia digital i assegurant que Barcelona pugui continuar comptant amb el Mobile World Congress més enllà de l’any 2024.

En aquest sentit, també cal considerar el concepte d’humanisme tecnològic, com un concepte clau que ha d’ajudar a entendre que la tecnologia ha de servir per donar resposta tant als problemes quotidians com als grans temes als quals s’enfronta una ciutat com Barcelona.”

Accions
– Formació de professionals digitals
– Nous espais per a l’economia
– Capital mundial del mòbil
– Activa Futur 2020-2021
– Pla de digitalització Empresarial
– Reskilling Activa
– Hub Formació Digital

L’objectiu 2:
Ser un hub de referència pel talent nacional i internacional
“Any rere any, empreses i societat han pres consciència que el talent és l’element cabdal de la nostra economia. La fortalesa de la nostra economia no rau, com a altres països, en el petroli ni en els recursos naturals. La fortalesa de l’economia de la ciutat rau en les persones. En la capacitat de formar, atreure, retenir i acollir el talent que hi ha a la societat, en els centres educatius i de recerca, en les Startups o en les grans companyies.

La transformació digital, la globalització, l’emergència climàtica o l’envelliment de la població són factors que estan transformant les nostres societats i models econòmics, i el talent del futur haurà de tenir els coneixements i les competències necessàries per donar resposta a aquests reptes.

Cal posar en el centre de totes les polítiques municipals aquelles iniciatives públiques i privades que fomentin la generació, atracció i promoció del talent, impulsant un seguit d’actuacions distribuïdes al voltant del que podríem anomenar “cicle de vida” del talent.”

Accions
– Impuls global del talent
– Pla de retorn
– Oficina de benvinguda al talent
– Aposta pel trilingüisme
– Think net