El solar de l’antic Teatre Talia tindrà, de manera provisional, un escenari, jocs infantils i horts urbans

Fins a finals d’any es duran a terme els treballs de condicionament del solar de l’antic Teatre Talia, a l’avinguda del Paral·lel, perquè sigui d’ús veïnal i disposi d’un escenari d’obra, una zona d’estada amb bancs, jocs infantils, arbrat, situat en grans testos, i horts urbans. L’objectiu últim per a aquest espai és construir-hi habitatge dotacional i un equipament cultural.

20/05/2022 14:32 h

Ajuntament de Barcelona

Els usos provisionals d’aquest solar, de 785,3 metres quadrats, s’han establert després d’un procés de treball amb entitats del barri, equipaments i veïns per concretar les necessitats i demandes per dotar de vida l’espai recuperat.

S’ha treballat amb entitats del barri com la Plataforma Unitària pel Talia, veïns de les finques adjacents al solar i centres educatius públics (l’Escola Ferran Sunyer, l’Escola Aldana i l’Escola Bressol Tres Tombs).

Precisament aquestes tres escoles, juntament amb l’entitat Paideia i altres entitats del barri de Sant Antoni que s’hi vulguin adherir, s’encarregaran de la gestió dels horts urbans.

El condicionament de l’espai del solar amb tots els elements acordats s’anirà fent de manera progressiva des d’ara i fins a finals d’any. S’ha previst que el nou espai d’ús veïnal tingui dos accessos i una nova tanca perimetral permeable, i quedarà tancat a la nit, com els interiors d’illa.

Habitatge dotacional i equipaments

En el futur es preveu que en aquest solar, adquirit en propietat per l’Ajuntament, s’hi construeixi habitatge dotacional destinat a col·lectius específics com joves o gent gran i un equipament cultural.

L’objectiu és atendre les necessitats de més habitatge i serveis de barri a l’Eixample, el districte amb més habitants de la ciutat —el 16,4% de la població— i amb una densitat per sobre de la mitjana de la ciutat.