Els centres educatius utilitzen cada vegada més la Xarxa d’Ateneus de Fabricació

La Xarxa Municipal d’Ateneus de Fabricació (XAF) va fer 226 accions i serveis per a centres educatius durant el curs 2021-2022. Això representa que prop d’un de cada tres centres de la ciutat utilitza la XAF o ha rebut formació, acompanyament o suport a projectes per part d’algun dels cinc ateneus d’aquest tipus que hi ha a la ciutat.

31/10/2022 11:07 h

Irene González

Gran part d’aquest èxit recau en els itineraris, formatius i d’acompanyament, que s’han dissenyat per donar suport als docents en la integració de les eines de fabricació digital en la pràctica educativa.

Cal destacar en aquest itinerari el Programa de fabricació digital, que té una incidència especial en la perspectiva de gènere, el foment de les vocacions científiques i tecnològiques de la joventut i la sostenibilitat, i que s’ofereix, de manera coordinada, a través del Consorci d’Educació de Barcelona i la Xarxa d’Ateneus de Fabricació.

Aquest programa, un dels més demanats pels docents, té com a objectiu apropar la fabricació digital als centres educatius i s’ofereix com a eina per formar els docents perquè, mitjançant l’ús de les eines tecnològiques, acabin desenvolupant projectes que transformin i millorin el seu entorn de manera autònoma.

Des del 2019 han augmentat cada any les peticions de participació en el Programa de fabricació digital fins a arribar a doblar-se: s’ha passat de les 19 peticions del curs 2019-2020 a les 40 peticions per a aquest curs 2022-2023.

La Xarxa d’Ateneus de Fabricació està formada pels ateneus següents: Les Corts, la Fàbrica del Sol, Gràcia, Parc Tecnològic i Ciutat Meridiana.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia