En marxa el pla municipal per captar fons europeus de recuperació

El full de ruta “Barcelona, fem plans de futur” presenta les línies estratègiques per optar a les ajudes europees per a la recuperació econòmica amb set eixos clau per a la revitalització de la ciutat que tenen el suport d’actors econòmics, sociosanitaris i de l’àmbit de la innovació i la recerca.

15/12/2020 15:54 h

Ajuntament de Barcelona

El pla municipal s’ha dissenyat per captar els fons europeus que formen part del paquet d’ajudes econòmiques destinades a pal·liar la crisi provocada per la covid-19. En concret, Barcelona vol optar a rebre subvencions procedents del fons de recuperació europeu Next Generation, amb una dotació total de 140.000 milions d’euros per a tot l’Estat, el 52% dels quals s’atorgaran a projectes autonòmics o locals que presentin plans de recuperació de caràcter innovador i sostenible a escala mediambiental, social i econòmica. Per optar a les subvencions, els projectes s’han de presentar abans del 30 d’abril de 2021.

Set eixos per reactivar la ciutat

El pla municipal “Barcelona, fem plans de futur” és fruit del treball de la secretaria tècnica, que ha col·laborat amb els actors principals de la ciutat per desenvolupar un projecte que s’articula al voltant de set eixos estratègics. Cada eix reuneix una sèrie d’objectius per aprofitar al màxim els recursos europeus:

  • Impuls a l’economia: per generar ocupació de qualitat per contribuir a la redistribució de la riquesa i la recuperació social, diversificar l’economia per reduir la dependència del sector dels serveis i reforçar el comerç de proximitat i el teixit emprenedor.
  • Energies renovables i rehabilitació: per impulsar els plans de rehabilitació energètica d’edificis, incrementar el parc d’habitatges assequibles a través de la rehabilitació i consolidar el teixit empresarial al voltant de l’energia sostenible.
  • Transició digital justa: per reduir la bretxa digital i impulsar l’empoderament ciutadà, estendre l’ús de les noves tecnologies a tots els àmbits de la societat, desplegar la xarxa 5G i apostar per la sobirania digital.
  • Mobilitat sostenible: per consolidar un model de transport públic de qualitat que contribueixi a millorar la qualitat de l’aire i a enfortir les connexions metropolitanes, i per impulsar formes de desplaçament més sostenibles i el reaprofitament dels espais d’ús urbà.
  • Infraestructures sanitàries i socials: per millorar els equipaments sociosanitaris i digitalitzar-ne els recursos, consolidar el sector de l’assistència i la cura de les persones i garantir l’accés als serveis socials i sanitaris, especialment de les persones més vulnerables.
  • Innovació i coneixement: per revitalitzar l’ecosistema innovador barceloní amb la participació d’universitats, centres de recerca i empreses locals, nacionals i internacionals, i construir un model de desenvolupament econòmic competitiu i sostenible, d’acord amb l’Agenda 2030.
  • Recuperació de la natura: per impulsar un pla de recuperació dels ecosistemes urbans, amb una atenció especial als entorns del Besòs, i crear espais vinculats al gaudi de la natura i el lleure que promoguin la salut i el benestar comunitari.

Notícies relacionades