Es presenten els projectes Protegim les escoles i Transformem els patis

17/03/2021 12:15 h

IMEB

Els projectes ‘Protegim les escoles’ i ‘Transformem els patis’ van ser els protagonistes de la jornada de formació pels Representants Municipals als Consells Escolars de centre de Barcelona, celebrada aquest dimarts 16 de març.

Conduïda per Marta Carranza, secretària del Consell Educatiu de Barcelona, la sessió va presentar aquests dos projectes per tal que els Representants Municipals els donin a conèixer als Consells Escolars i a la comunitat educativa dels centres.

Francesc Magrinyà, conseller d’Urbanisme i Mobilitat del districte de l’Eixample, va arrencar la jornada explicant que l’origen dels projectes actuals de transformació dels entorns escolars i els patis va sorgir a l’Eixample, a partir de les propostes de diverses AFAs que es van canalitzar des del districte.

D’aquesta manera es va posar en marxa el programa ‘Omplim de vida els entorns escolars’ que va permetre millorar 13 entorns escolars del districte al llarg de l’anterior mandat amb un format participatiu amb les escoles. Segons Magrinyà, desbordats per l’èxit de l’experiència originària a l’Eixample, des de l’Ajuntament es va decidir d’estendre-ho a les escoles de tota la ciutat.

Així va néixer en aquest mandat el projecte ‘Protegim les escoles’, que va ser presentat a la sessió a càrrec de Pilar Lleonart, cap del Departament de Barris Educadors de l’Institut Municipal d’Educació. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la de millorar la qualitat ambiental dels entorns escolars, millorar l’habitabilitat i pacificar el trànsit, així com implicar i potenciar les comunitats educatives i veïnals. La voluntat final és la de fer l’entorn escolar més amable i facilitar així la trobada de les famílies, dels infants o el joc fortuït.

L’any 2020 van participar en el projecte 25 escoles, representant a més de 9.000 alumnes, mentre que aquest any, la xifra s’ha incrementat amb 53 escoles i més de 17.000 alumnes. El repte fixat és que al 2023 s’arribi a 200 centres educatius.

Aquest projecte s’ha acompanyat d’una eina de cocreació, per tal d’incorporar la major participació de la comunitat educativa i, especialment, dels nens i nenes en la millora de l’entorn escolar. Aquest curs s’ha iniciat una prova pilot molt ben valorada que ha implicat 10 escoles, 102 infants i 62 famílies.

Per la seva banda, Emma Cortés, coordinadora de projecte de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, ha explicat el projecte ‘Transformem els patis’, que vol treballar de forma sistèmica la transformació d’aquesta infraestructura, entenent-la com a valuosa no només per a l’escola sinó també per al barri. L’objectiu és que cada any es millorin com a mínim els patis de 12 escoles.

En el marc d’aquest projecte, s’ha fet tot un treball previ per establir quins són els sis criteris que ha de tenir un pati naturalitzat, coeducatiu i comunitari. Aquests criteris serveixen de paraigües general a partir del qual cada escola pot fer la seva proposta a través d’un grup motor que ha constituït.

Per últim, Maria Truñó, comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, va explicar que aquests dos projectes presentats formen part de les prioritats polítiques del mandat, ja que es vol treballar amb la idea de transformar la ciutat des de les escoles, posant-les al cor dels barris i demostrant que tot allò que hi passa importa per fer comunitat.

Segons la comissionada d’Educació, s’aborda la intervenció en els patis per tal d’avançar cap a l’educació i el joc a l’aire lliure i també per lluitar contra l’emergència climàtica, i, a la vegada, es pacifica l’entorn escolar i es guanya espai públic per convertir-lo en lloc d’estada i de trobada. Per Truñó, tot aquest plantejament comporta una transformació urbana per millorar la vida de tots els ciutadans de la ciutat i, especialment, dels infants.

Finalment, la Jornada es va cloure amb un torn de preguntes dirigides als pressents.

Més informació