Finalitzen les obres del nou carril bici del carrer Mallorca

Entra en funcionament un nou tram de carril bici al carrer Mallorca, segregat i unidireccional, que unirà el nou carril procedent del carrer del Clot amb el tram del carril bici ja en funcionament entre el carrer Cartagena i l’avinguda Diagonal.

01/04/2023 16:08 h

evazquez

A partir d’aquest mes d’abril, les persones usuàries de la bicicleta i els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) poden anar des del barri del Clot i fins a l’estació de Sants, travessant l’Eixample, a través d’un nou eix horitzontal: el carril bici del carrer Mallorca.

El nou tram de carril bici, segregat i unidireccional, discorre per la banda mar del carrer i uneix el carril bici procedent del carrer del Clot amb el tram del carril bici del carrer Mallorca, ja en funcionament, a partir de la cruïlla del carrer Cartagena.

Un cop acabades les obres, el carrer és de dos carrils de circulació més carril bus, banda muntanya, i carril bicicleta a banda mar, tots en sentit Llobregat.

Alguns dels treballs que s’han dut a terme amb motiu del carril bici són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril bici, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones.

L’actuació s’ha finançat amb fons europeus Next Generation i s’emmarca en el projecte de construcció de 32,6 quilòmetres nous de carril bici i la millora d’11,7 quilòmetres ja existents.