Formació en programació web per promoure la inserció laboral de dones vulnerables

Des que es va impulsar el programa BcnFemTech, a l’abril del 2021, un total de 72 dones en situació de vulnerabilitat han estat formades en programació i desenvolupament web per combatre la bretxa salarial i promoure la inserció laboral de les dones en el sector tecnològic. Amb una mitjana d’edat de 37 anys i sense estudis previs en tecnologia, mitjançant el programa, en les tres primeres edicions s'ha assolit la inserció laboral del 72% de les participants.

23/08/2022 11:00 h

Ajuntament de Barcelona

A Barcelona hi ha 77.000 persones que treballen a les TIC, i només el 26% dels professionals són dones. La demanda de professionals digitals ha augmentat un 80%, mentre que l’oferta de professionals disponibles només ha crescut un 23%.

Com a resposta a aquesta demanda i a la manca de dones en el sector tecnològic, es va impulsar, en col•laboració amb Barcelona Activa, Endesa, Factoria F5 i la Fundació Formació i Treball, el programa BcnFemTech amb l’objectiu de generar oportunitats econòmiques per a les dones més vulnerables en un dels sectors capdavanters i amb més creixement de la ciutat.

Dues noves edicions al novembre

A mitjan setembre s’iniciarà la selecció de 50 dones per a les dues noves edicions, la cinquena i la sisena, que començaran al novembre, i que tindran lloc gràcies als fons Amunt, que promouen la implementació d’un model d’inclusió sociolaboral adreçat a 1.000  persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital (IMV) de la ciutat.

Un programa per donar projecció a les dones aturades de llarga durada o amb treballs precaris

El perfil de les dones inclou 16 nacionalitats diferents (el 48%, de nacionalitat espanyola), amb una mitjana d’edat de 37 anys, en una franja de 18 a 62. Hi ha una gran diferència entre el nivell d’estudis de les participants, ja que hi ha dones que no havien acabat la secundària i dones amb estudis universitaris no convalidats a l’Estat espanyol.

Pel que fa a la seva situació prèvia, les participants són dones en situació d’atur de llarga durada o treball en l’economia submergida o treballs temporals, parcials i precaris.

El programa formatiu BcnFemTech ofereix 850 hores de capacitació per a dones derivades dels serveis socials, essencialment del programa Làbora, dels serveis d’inclusió de Barcelona Activa, del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) o de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), entre altres.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia