Innovació social per millorar el benestar del veïnat de Barcelona

La nova Mesura de govern d’innovació social, que es presentarà al Ple municipal del mes de febrer, desenvoluparà durant els tres propers anys gairebé quaranta projectes, amb una dotació mínima de 13,5 milions d’euros, amb la voluntat d’utilitzar la tecnologia i la innovació per donar una resposta el més àmplia possible a la ciutadania en el context de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la covid-19.

22/02/2021 15:04 h

Ajuntament de Barcelona

Tots els projectes de la nova Mesura de govern d’innovació social estan dissenyats des d’una vessant de col·laboració publicosocial amb la intenció de trobar noves solucions tecnològiques que garanteixin el dret a les cures de tota la ciutadania i que aquestes cures es facin amb un repartiment de tasques el més igualitari possible, reduint l’actual biaix de gènere.

Les mesures estan estructurades en tres grans blocs: els projectes per garantir els drets bàsics i l’empoderament dels ciutadans, els projectes comunitaris per avançar cap a un nou model social de ciutat i les mesures per aconseguir una transformació digital a les àrees socials que ajudin a millorar l’atenció a la ciutadania.

Entre les prop de quaranta mesures incloses en el pla, destaquen sobretot les següents:

Plataforma de suport a les famílies monoparentals

Una nova plataforma digital per a dispositius intel·ligents que aglutini tota la informació sobre el ventall de serveis municipals, entitats socials i agents privats que té la ciutat per a les famílies monoparentals i que permeti millorar la conciliació familiar.

Oficina Virtual d’Atenció Social (OVACS)

Plantejada inicialment com a prova pilot, permetrà comprovar l’eficàcia de fer atenció social a partir d’espais de comunicació virtual, amb telepresència de les professionals, de manera que la ciutadania pugui ser atesa de manera virtual des d’equipaments de referència. La prova pilot es posarà en marxa al nou centre de Trinitat Vella, en contacte directe amb el Centre de Serveis Socials de la Franja Besòs, i s’estendrà progressivament a les oficines de l’Institut Municipal d’Habitatge (IMHAB), els punts d’assessorament energètic (PAE), l’Oficina de Prestacions Socials i el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), entre d’altres.

Millora i ampliació del simulador web “Les meves ajudes”

Des de l’any 2018 el simulador d’ajudes municipal permet a la ciutadania consultar d’una manera àgil i entenedora quines són les prestacions a les quals té dret segons la situació en què es trobi. En el marc de la nova Mesura de govern d’innovació social, es millorarà el simulador telemàtic per ampliar-ne les prestacions i incloure-hi noves ajudes d’àmbit estatal, autonòmic i municipal, així com prestacions en espècie que recull la Llei de dependència, entre d’altres.

El robot social ARI (Assistent Robòtic Intel·ligent)

L’Assistent Robòtic Intel·ligent (ARI), que va sorgir fa dos anys amb el repte “Com millorar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la tecnologia”, de la fundació Mobile World Capital Barcelona, ja fa dos mesos que està en fase de proves en tres habitatges, on es vol comprovar en un entorn real fins a quin punt el robot facilita la cura de les persones grans i serveix per millorar la seva situació particular i també la de les persones cuidadores. L’objectiu és que el robot pugui ajudar a detectar amb rapidesa situacions d’urgència sobrevinguda a dins de l’habitatge, així com ajudar les persones grans a mantenir la pauta de medicació adequada, recordar-los dates d’interès, com pot ser una visita mèdica, o resoldre dubtes concrets que puguin tenir, per exemple.

Durant les properes setmanes s’instal·larà en una desena de llars més i, un cop s’acabi aquesta primera prova pilot i en el marc de la nova Mesura de govern d’innovació social, el projecte s’estendrà a cinquanta habitatges més per anar comprovant la possibilitat d’integrar més dispositius digitals perquè actuï com un assistent personal universal, d’una banda, i incorpori funcionalitats terapèutiques adaptades a cada situació personal particular, de l’altra.

A Barcelona hi ha prop de 350.000 persones de més de 65 anys, de les quals 90.000 viuen soles. El 90% d’aquestes persones grans volen quedar-se a casa seva el màxim de temps possible i evitar anar a una residència o a casa dels seus familiars i, per tant, ginys com el robot social ARI poden facilitar aquesta tasca coordinant-se amb serveis específics que ja existeixen, com el SAD o el Servei de Teleassistència Municipal, entre d’altres.

Ciutat d’innovació social

La nova mesura de govern suposa un pas més en la innovació social que desenvolupa Barcelona des que el 2015 es van posar en marxa diversos projectes amb aquesta mirada, com les superilles socials desplegades en el marc del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), el Banc del Moviment, l’espai Barcelona Cuida, els allotjaments de proximitat provisionals (APROP), la cooperativa de quioscos impulsada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), l’Escola de Segones Oportunitats i els punts d’assessorament energètic (PAE), entre d’altres iniciatives.

Etiquetes associades a la notícia