Integració de tres centres escolars a la xarxa pública de la ciutat

El proper curs s’incorporaran a la xarxa pública de la ciutat tres centres escolars de la Fundació Escola Vicenciana que ara són concertats. Es tracta de les escoles Marillac, Sagrada Família i Sagrat Cor, totes tres al districte de l’Eixample. Com a conseqüència, s’ampliarà l’oferta pública a la ciutat amb mil places.

19/02/2021 12:59 h

Ajuntament de Barcelona

Un dels objectius de la integració dels tres centres al sistema públic és revertir el dèficit històric d’oferta pública a la ciutat. La Fundació Escola Vicenciana i el Consorci d’Educació han signat un acord per al lloguer dels equipaments. La plantilla que actualment forma part dels centres, 96 docents i personal d’administració i serveis (PAS), i també 1.049 alumnes passaran a formar part de la xarxa pública.

A més, s’han previst una sèrie d’actuacions d’obres de reforma i millora dels centres, que es faran preferiblement en períodes no lectius i que, en tot cas, seran compatibles amb l’activitat en cas que es facin fora de les vacances escolars. La inversió del Departament d’Educació i de l’Ajuntament de Barcelona, que assumeix el 50% del cost de les obres, és d’1.553.400 euros en els propers dos anys.

La Fundació Escola Vicenciana ha volgut fer aquest pas a l’empara de la iniciativa del Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que obre la porta al canvi de titularitat d’escoles concertades a públiques.

Els centres

  • L’Escola Marillac (C/ Sicília, 249), que serà l’Institut Escola Sicília: ofereix una línia de primer i segon cicle d’infantil, primària i secundària obligatòria, amb 286 alumnes matriculats al curs actual. El pressupost per a les reformes i millores durant els propers anys és de 509.800 euros.
  • L’Escola Sagrada Família (C/ Comte d’Urgell, 262), que serà l’Institut Escola Londres: disposa actualment de dues línies de segon cicle d’infantil, de primària i secundària obligatòria, amb 544 alumnes matriculats. El pressupost per a les reformes i millores durant els propers anys és de 481.600 euros.
  • L’Escola Sagrat Cor (C/ Aldana, 1), que serà l’Escola Aldana: ofereix una línia de segon cicle d’infantil i de primària, per a un total de 217 alumnes matriculats. El pressupost per a les reformes i millores durant els propers anys és de 492.000 euros.

Etiquetes associades a la notícia