La cooperació per la justícia global aposta pels drets humans i el feminisme

Amb més perspectiva feminista i una clara defensa dels drets humans, el nou Pla director de cooperació per a la justícia global de Barcelona 2023-2026 vol millorar l’organització estratègica i la coherència de les polítiques municipals de cooperació per als propers quatre anys. El document ha rebut l’aprovació inicial del Consell Plenari.

31/03/2023 14:48 h

Ajuntament de Barcelona

El nou pla, que consolida el model de la cooperació amb un enfocament municipalista i democràtic, s’estructura en cinc eixos que marquen l’estratègia que cal seguir els propers quatre anys:

  • dret a la ciutat i la governança democràtica
  • cooperació feminista
  • cooperació basada en drets humans
  • cooperació de banda ampla
  • coherència de polítiques

La proposta dona continuïtat al Pla director de cooperació per a la justícia global 2018-2021 i s’ha elaborat a partir de l’avaluació del full de ruta anterior i establint un procés participatiu amb espais de reflexió i debat entre els diferents agents que han participat en la implementació.

La perspectiva feminista estarà present en el diàleg amb les ciutats prioritàries en la identificació de processos de cooperació directa, així com en les actuacions d’educació per a la justícia global a Barcelona i en l’àmbit internacional.

Pel que fa a la perspectiva basada en els drets humans, abordarà especialment temes relacionats amb la protecció dels drets de la infància, la promoció de la sostenibilitat ambiental i de la justícia ecològica i climàtica, el reconeixement dels drets dels pobles i l’aplicació d’una mirada antiracista i descolonial a la política pública de cooperació.

Continuïtat geogràfica i incorporació de Kíiv

Respecte a les prioritats geogràfiques, es mantenen les que ja s’estan treballant, i l’objectiu principal continuarà sent la resolució dels problemes urbans.

Com a novetat, a les catorze ciutats prioritàries de les regions —Mediterrània i Orient Mitjà; l’Àfrica al sud del Sàhara; Mèxic, Centre Amèrica i el Carib, i Amèrica del Sud— s’hi afegeix una nova ciutat: Kíiv. A més, també es prioritzarà el suport a pobles sense estat, com el palestí, el sahraui, el kurd i pobles indígenes, que estan en situació de vulneració del dret i persecució per motius polítics, així com les diàspores.

El compromís de destinar el 0,7% dels recursos propis per a l’ajuda oficial al desenvolupament es mantindrà durant tot el període de vigència del nou pla director.

 

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades