La fàbrica Myrurgia es convertirà en un nou centre de serveis socials

S’han iniciat  els treballs previs necessaris per a la construcció d’un nou centre de serveis socials a l’interior d’illa de la històrica fàbrica Myrurgia, situada al districte de l’Eixample. Es tracta de l’enderroc de la nau de l’interior de l'illa compresa entre els carrers de Nàpols, Provença, Mallorca i Sicília. Perquè es puguin executar aquests treballs, durant el mes d’agost es tanca l’accés a l’interior dels jardins de Beatriu de Provença i també hi pot haver alguna afectació puntual al carril bici del carrer de Nàpols.

01/08/2023 12:19 h

Ajuntament de Barcelona

La construcció del nou equipament municipal de proximitat a la Sagrada Família s’ha dissenyat per reduir al màxim les possibles afectacions al parc, tant pel que fa al mobiliari urbà com a l’arbrat. També s’extraurà amb cura el material existent de l’antiga fàbrica Myrurgia, un edifici catalogat patrimonialment.

A finals d’any començarà la construcció del nou centre de serveis socials, de dues plantes i més de 800 metres quadrats de superfície, amb una durada prevista de setze mesos. El nou edifici mantindrà la visibilitat actual entre els edificis adjacents i alhora s’integrarà harmònicament amb l’escola bressol, el pati d’esbarjo i els jardins de Beatriu de Provença, que són també en aquest interior d’illa.

El pressupost total és de 4,5 milions d’euros, que inclou la construcció del nou edifici (3,6 milions d’euros), l’enderroc de l’edificació existent i l’adequació dels espais d’accés a l’escola bressol.

A l’edifici de l’illa Myrurgia s’hi ubicarà el CSS Sagrada Família, que actualment es troba de manera provisional al número 227 del carrer de Nàpols i que disposa d’una plantilla de divuit professionals i manté atenció oberta per a gairebé sis mil persones.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia