La xarxa d’espais familiars de criança municipal arriba a tots els districtes

La xarxa d’espais familiars de criança municipal de Barcelona s’amplia durant aquest curs 2022-2023 fins a 23 equipaments municipals que ofereixen aquest servei, 5 més que en el curs passat. Amb aquests nous espais familiars, la xarxa es desplega a tots els districtes de la ciutat i cobreix la demanda d’Horta-Guinardó, que era l’únic districte que no disposava d’aquest servei.

28/09/2022 12:49 h

Ajuntament de Barcelona

Durant aquest curs 2022-2023 s’han obert els següents espais familiars de criança municipal:

  • Horta-Guinardó: un al barri d’Horta i l’altre al Carmel.
  • Nou Barris: un al barri de la Trinitat Nova i un a Porta.
  • Sant Andreu: al barri del Congrés. Està previst que al gener n’obri un als Indians.

Aquest servei públic de suport, atenció i acompanyament a les famílies amb infants de fins a 3 anys es troba en diversos tipus d’equipaments de proximitat: escoles bressol, centres cívics i casals de barri. Actualment hi ha 1.200 places disponibles, 410 de les quals corresponen als grups de “Nadons en família”, per a infants de fins a 1 any.

La xarxa inclou també una dimensió socioeducativa, actualment en quatre espais. Incorporen la vessant d’intervenció socioeducativa, amb un acompanyament singularitzat per a famílies en situació de risc social ateses per Serveis Socials, que poden ser fins a un terç de les usuàries.

La xarxa d’espais familiars de criança municipal de Barcelona, impulsada en el marc del desplegament del Pla d’educació i criança de la petita infància, proporciona un entorn educatiu i de criança idoni per cobrir les necessitats de vincle i trobada de la petita infància i les seves famílies.

Etiquetes associades a la notícia