MES Barcelona, el nou pla de transformació energètica per construir una ciutat més verda

Neix MES Barcelona, un instrument financer que pretén potenciar la generació energètica a la ciutat a partir de la iniciativa privada, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis de la ciutat. La inversió pública inicial serà de fins a 50 milions d’euros i permetrà atreure finançament del sector privat per assolir, com a mínim, 166 milions d’euros.

02/05/2021 10:11 h

Ajuntament de Barcelona

Transformació energètica. Aquest és un dels punts clau de l’Agenda 2030, l’ambiciós pla d’acció per a les persones, el planeta, la prosperitat i el treball conjunt. Per refermar el compromís municipal amb aquesta transformació s’ha creat el Mecanisme per a l’Energia Sostenible de Barcelona (MES Barcelona), que ja ha traspassat fronteres. Les Nacions Unides han reconegut MES Barcelona com la col·laboració publicoprivada més sostenible d’un total de 70 models que optaven a aquest mèrit.

El MES Barcelona és un instrument per acompanyar i accelerar la transició energètica de la ciutat amb inversors privats. Concretament, s’invertiran 50 milions d’euros del pressupost municipal per impulsar l’energia renovable i atreure fons privats i destinar conjuntament, com a mínim, 166 milions d’euros a projectes de rehabilitació energètica i d’instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

Es preveu un efecte multiplicador de l’impacte de la inversió municipal i del nombre de projectes que es fan a la ciutat, així com l’increment en un 66% de la generació renovable local actual. La iniciativa és fruit de l’acord del Govern municipal, ERC i J×Cat.

Us interessa?

Els propietaris interessats es poden registrar al nou web del MES Barcelona perquè les empreses energètiques inversores estudiïn la viabilitat del projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques o de rehabilitació energètica del seu edifici.

Què s’aconseguirà?

El mecanisme busca potenciar la generació energètica a la ciutat a partir de la iniciativa privada i s’enfoca a grans i petits espais, tant en espais com en cobertes de naus industrials o logístiques, i també en agrupacions de projectes més petits que, sumats, puguin fer el conjunt de la inversió manejable alhora que escalable.

Una oportunitat per a la ciutat

MES Barcelona és una oportunitat per atreure cap a la ciutat l’interès d’operadors energètics i fons especialitzats en l’impuls de renovables, i de fer-ho amb un model d’inversió que sigui atractiu per a la ciutadania, que no ha d’aportar-hi recursos. Aquesta eina permet generar activitat econòmica millorant la situació d’envelliment del parc d’habitatges i la baixa eficiència energètica dels edificis de la ciutat, i aprofitant el potencial i l’oportunitat que suposa instal·lar equips de generació d’energia als terrats.

Selecció d’inversors

Finalment, a l’hora de seleccionar i homologar inversors, l’Ajuntament exigirà que es focalitzin en inversions en fotovoltaica o rehabilitació energètica en què el model de negoci no requereixi un cofinançament per part dels propietaris dels edificis. Els inversors assumiran el 100% de la inversió i la recuperaran gràcies als estalvis energètics generats per les operacions finançades, seguint el model ESCO.