Més de 3.500 alumnes comencen el curs al Conservatori i a les 5 escoles de música municipals

A les escoles municipals de música hi cursaran estudis un total de 2.340 alumnes i s’hi programaran tallers amb 760 places, mentre que al Conservatori Municipal de Música de Barcelona hi estudiaran 535 alumnes. A més dels estudis de llarg recorregut, les cinc escoles municipals i el Conservatori programaran activitats musicals complementàries com tallers, concerts, exposicions o conferències.

20/09/2021 12:48 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest curs 2021-2022 les cinc escoles municipals de música de la ciutat (Can Fargues, Can Ponsic, Eixample – Joan Manuel Serrat, Nou Barris i Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana) han programat cursos de llarg recorregut en 30 especialitats instrumentals. A més d’aquestes formacions, totes les escoles oferiran cursos i activitats paral·leles com tallers de música per a nadons, música i moviment per a totes les edats o cant coral, entre d’altres. A més, aquest curs es reprenen a les escoles de Can Fargues i Eixample els cicles de concerts, que es van haver d’interrompre per la pandèmia.

D’altra banda, en els darrers mesos s’han millorat els equipaments de Can Ponsic i Nou Barris amb una rampa per facilitar-hi l’entrada i una renovació de la climatització i una reforma integral del vestíbul, respectivament.

Activitats obertes a la ciutat

Pel que fa al Conservatori Municipal de Música, entre les disciplines que estudiaran els alumnes matriculats hi ha: piano, violí, flauta travessera, violoncel, viola, trombó, trompeta, saxòfon, percussió, contrabaix, cant i clarinet, entre d’altres. Paral·lelament a l’activitat docent, el Conservatori oferirà un programa d’activitats musicals complementàries com concerts, que combinaran la modalitat presencial i la reproducció en línia, conferències de divulgació musical o exposicions.

També al Conservatori s’hi han fet diferents actuacions de reforma i millora de les instal·lacions, com la climatització de les aules i la renovació del mobiliari, els terres i els equips informàtics.

Per la seva banda, el programa Bruc Obert oferirà cursos, tallers i cursets per a persones, majors d’edat, que volen tenir i mantenir, com a amateurs, contacte amb la divulgació i la pràctica musical. Entre les activitats que s’ofereixen s’hi troben instrument i veu, conjunts musicals i formació teòrica.

Etiquetes associades a la notícia