Més habitatge públic dotacional a Gràcia

El projecte de transformació de les casetes del carrer de l’Encarnació, al barri de la Vila de Gràcia, permetrà construir entre 15 i 17 habitatges públics dotacionals. L’escola bressol municipal prevista inicialment en aquest emplaçament quedarà ubicada en un altre espai del mateix carrer, al número 61, cosa que li permetrà disposar de més espai i atendre més grups.

15/10/2020 13:29 h

Ajuntament de Barcelona

El projecte mantindrà la fisonomia de les cases i el valor patrimonial, però la planta baixa s’ampliarà amb tres pisos. A més, es conservarà l’alzina bicentenària catalogada i l’espai verd, amb l’objectiu que estigui a l’abast del veïnat perquè el gestioni.

Als baixos de les cases es preveu ubicar un equipament de proximitat de caràcter sociocomunitari, que es definirà conjuntament amb el veïnat en un procés participatiu.

Per desenvolupar el projecte, s’ha aprovat al Ple municipal del mes de juny la modificació del Pla general metropolità de les finques de l’Encarnació.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia