Més impuls als projectes de ciència, tecnologia i innovació

El nou conveni marc amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) estén dos anys més, prorrogables a dos anys més, la col·laboració amb projectes basats en iniciatives i activitats dels camps de la ciència, la tecnologia i la innovació per produir un impacte positiu en la vida del veïnat de la ciutat.

19/09/2020 10:10 h

Ajuntament de Barcelona

L’acord s’emmarca en els objectius tant del pla Barcelona Ciència com del pla Barcelona Ciutat Digital per fomentar i consolidar la col·laboració amb institucions barcelonines de recerca capdavanteres i de referència internacional.

En el marc del pla Barcelona Ciència, la col·laboració es dirigirà a:

 • Fomentar la divulgació científica.
 • Participar en projectes de ciència ciutadana.
 • Acollir artistes locals amb projectes d’art, ciència i tecnologia.
 • Formar actors socials i econòmics que treballin per millorar les condicions de vida de la ciutadania.
 • Fomentar la recerca i la creativitat ciutadana.
 • Realitzar projectes de ciència ciutadana que necessitin una alta capacitat de processament a partir de dades municipals.
 • Fomentar l’intercanvi i la circulació de personal investigador en projectes de ciència ciutadana i de reptes de ciutat.

Pel que fa al pla Barcelona Ciutat Digital, s’estableixen els eixos de col·laboració següents:

 • Desenvolupar projectes que fomentin la innovació, la tecnologia i la creativitat ciutadana.
 • Definir i organitzar de manera conjunta activitats, projectes i esdeveniments.
 • Participar en processos de compra pública innovadora.
 • Facilitar l’intercanvi d’informació i programari entre l’Ajuntament i el BSC-CNS per a projectes tecnològics i compartir-ne els resultats.
 • Realitzar estudis que suposin avenços tecnològics a partir de l’intercanvi de dades.

Al Barcelona Supercomputing Center, el centre líder de la supercomputació a Espanya, hi treballen més de set-cents científics i experts amb un objectiu doble: oferir infraestructures i serveis al seus col·legues de tot Europa i generar coneixement i desenvolupar tecnologia.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades