Més places d’aparcament per a bicicletes i motocicletes al carrer de Pelai

S’han iniciat les obres al carrer de Pelai per modificar la configuració actual de la banda de mar de la calçada, amb l’objectiu de guanyar noves places d’aparcament per a bicicletes i motocicletes, i nous espais per a la càrrega i la descàrrega. Els treballs tindran una durada d’una setmana i no comportaran cap modificació ni afectació dels carrils de circulació, ni tampoc no modificaran l’espai per a vianants a la vorera.

07/08/2023 13:47 h

Ajuntament de Barcelona

Els treballs permetran crear un nou carril de serveis, que s’afegirà a l’existent, de forma que es guanyarà el següent:

  • 64 places d’aparcament per a motocicletes,
  • 72 places d’aparcament per a bicicletes,
  • 20 places DUM per a càrrega i descàrrega.

Els contenidors de neteja també s’incorporaran a la mateixa línia de serveis, i garantiran en tot moment l’accés dels vehicles als carrers del barri i als aparcaments.

Per àmbits concrets, el tram situat entre la plaça de la Universitat i el carrer de Balmes concentrarà les places de càrrega i descàrrega i mantindrà els actuals espais per a contenidors. Entre Balmes i la plaça de Catalunya es configurarà una doble línia de serveis, on es mantindran les places de càrrega i descàrrega a l’espai de la calçada més proper a la circulació, i a l’espai a tocar de la vorera s’hi crearan noves places d’aparcament de bicicletes i motocicletes. Es configurarà un espai específic perquè els usuaris de bicicleta i moto puguin accedir a aquests aparcaments.

 

Etiquetes associades a la notícia