Més recursos municipals per fer front al sensellarisme

El sensellarisme no ha deixat de créixer a la ciutat, alhora que els recursos municipals d’atenció i acompanyament a les persones sense llar també s’han incrementat. Des de l’any 2015 i fins a l’actualitat el nombre de places en programes residencials o d’allotjament ha passat de 1.672 a 2.800, i el pressupost municipal anual destinat a aquests programes, dels 27 milions d’euros de l’any 2014 als 43 milions d’euros actuals.

31/01/2023 17:11 h

Ajuntament de Barcelona

El nombre de persones en situació de sensellarisme va créixer l’any passat en un 52%: de les 693 persones que dormien al carrer detectades l’any 2015 a un total de 1.056 el setembre passat.

Cada cop s’atenen més persones, però l’increment dels recursos municipals només ha servit per contenir l’increment d’una realitat que necessita un abordatge integral des del conjunt de les administracions. De fet, segons les dades, només un 10% de les persones usuàries dels serveis que ja funcionen actualment a la ciutat han viscut des de sempre a Barcelona, i el 50% fa menys de cinc anys que viu al municipi.

En tot cas, les noves places obertes aposten per una atenció cada cop més individualitzada i personalitzada, com en els recursos específics que s’han posat en marxa en els darrers anys per a dones, com La Llavor i La Violeta, i d’altres per a perfils joves o persones amb addiccions.

La jornada “Sensellarisme a Barcelona. Polítiques públiques en l’àmbit local”, que ha tingut lloc avui, ha permès posar en comú aquestes xifres i els plans d’acció municipals per fer front a aquesta realitat creixent.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades