Neix el Consell Assessor en Intel·ligència Artificial

Aprovada la creació del Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals per assistir i assessorar el consistori municipal en l’ús de la intel·ligència artificial per al bé comú i proposar actuacions i projectes amb l’objectiu de convertir Barcelona en una ciutat referent de l’humanisme tecnològic.

08/04/2023 11:14 h

Ajuntament de Barcelona

Els quinze membres que l’integren són persones expertes i independents d’àmplia trajectòria en l’àmbit acadèmic, tant de disciplines científiques i tecnològiques com del camp de les ciències socials i les humanitats, i amb experiència prèvia relacionada amb l’ètica de la intel·ligència artificial.

Per part de l’Ajuntament, la tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ostentarà la presidència del Consell, i la vicepresidència l’ocuparà el comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern, Michael Donaldson.

Les funcions del Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals són les següents:

  1. Assessorar l’equip de govern en matèria d’ús de la intel·ligència artificial per al bé comú, amb una visió àmplia i global.
  2.  Emetre estudis d’impacte algorítmic sobre els sistemes algorítmics d’alt risc que es vulguin desenvolupar o licitar.
  3.  Promoure la col·laboració amb universitats, centres docents, centres de recerca, empreses, fundacions i institucions públiques i privades vinculades a la intel·ligència artificial i la seva dimensió ètica.
  4.  Proposar actuacions i projectes amb l’objectiu que Barcelona es converteixi en una ciutat referent de l’humanisme tecnològic i proposar polítiques públiques innovadores per garantir els drets digitals de la ciutadania.
  5. Avaluar el desenvolupament de l’Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència artificial i proposar millores per al compliment dels objectius i la realització de les seves actuacions.
  6. Promoure el debat i el coneixement sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en la nostra societat connectant el món acadèmic, les institucions i la ciutadania.

El decret de creació del Consell estableix que es reunirà un mínim de dos cops l’any en una sessió ordinària i que els seus membres seran nomenats per decret d’alcaldia per a un termini de cinc anys, prorrogables, com a màxim, un mandat més.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades